Silberbauer, Norbert (1959-2008)


Norbert Silberbauer

  • rakouský spisovatel, básník, dramatik
Norbert Silberbauer se narodil 9. května 1959 v Eggenburgu (Niederösterreich). Navštěvoval gymnázium v Hornu a Kremži, kde také roku 1979 maturoval. Po té studoval na univerzitě ve Vídni germanistiku a dějiny a roku 1984 obdržel titul Mag. phil. Kromě své literární činnosti byl též spolupracovníkem Dokumentačního archivu rakouského hnutí odporu ve Vídni. V současné době pracuje jako učitel na Obchodní akademii v Retzu. Působil také v České republice, a to hned po otevření hranic s Rakouskem. V nově zřízené dvojjazyčné třídě na Gymnáziu dr. Polesného ve Znojmě vyučoval jeden den v týdnu němčinu pro začátečníky. Své zkušenosti a pozorování popsal v eseji „Die Grenzstrasse“, která vypráví o cestě autem mezi Retzem a Znojmem. Připadá mu, jako cesta časem do 50. let.
Norbert Silberbauer se začal aktivně věnovat literatuře teprve na konci svých studií a brzy získal za svou tvorbu četná ocenění. Do povědomí veřejnosti se dostal díky svému prvnímu románuFranz: ein Landesweg in 14 Stationen“, který vyšel v roce 1994
Píše romány, básnické sbírky, divadelní hry. Povídky a eseje se objevují v různých časopisech, novinách i sbornících. Za svou tvorbu obdržel Norbert Silberbauer řadu vyznamenání, ocenění a stipendií.
Patří k nejmladší generaci rakouských spisovatelů, která se zaměřuje na tzv. „heimische Literatur“. Je to literatura, zaměřená na rodnou zem. Jejím hlavním tématem jsou lidé, kteří tam žijí, jejich charakteristické vlastnosti, jejich osudy. Příkladem je soubor povídek „Die elf Gebote“, který vyšel v roce 2002 a znovu v roce 2004. Autor s ním slavil pozoruhodný úspěch jak u čtenářů, tak i u kritiky. Ve dvanácti krátkých povídkách poznává čtenář duševní život osamělých lidí. Povídky jsou psány elegantním jazykem a překvapí nás skrytým humorem a nečekanou pointou.
Další úspěšnou knihou je soubor básní „Schön und irr“, který vyšel roku1997. Jedná se o milostné básně, plné smutku, osamělosti, touhy a neschopnosti zapomenout. Také zde však prosazuje autor svůj smysl pro humor a daří se mu i v těchto menších či větších milostných tragédiích nalézt komickou stránku.


Další zveřejněná díla (výběr):

Román: „Die Archive des Schreckens“
Divadelná hry: „Eine Tägliche begegnung“ (1988), „Die verlolorene Weltreise“ (1988), „Ende und Anfang“ (1999); „Melancholie im September“ (1998) „Der Himmel oben“ und „Asyl“ (1992);
Literární-CD: „Manche Tage dauern Jahre“ (Herbert Föttinger liest Texte von Norbert Silberbauer, 2000),
Povídky: „Was steuert die Ameisen? Eine Weihnachtsgeschichte“ (2006)


KNIHY NORBERTA SILBERBAUERA, KTERÉ NAJDETE V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ ZNOJMO

Tarot Suite : Roman. Harald Friedl ... [et al.]. Wien: Deuticke, c2001. 159 s. ISBN 3-216-30588-0

Die elf Gebote. Norbert Silberbauer. München: Knaur Taschenbuch Verlag, 2004. 238 s. ISBN 3-426-62596-2

Vom alten Mann, der draußen wohnt. Norbert Silberbauer. – In: Die Rampe : Hefte für Literatur. – Č. 1/89, s. 144-150 - ISBN 3-85320-468-6

Norbert Silberbauer
Norbert Silberbauer

Norbert Silberbauer


Norbert Silberbauer wurde am 9. Mai 1959 in Eggenburg geboren. Er besuchte die Gymnasien in Horn und Krems. Im Jahre 1979 legte er die Matura ab. Danach begann er an der Universität in Wien Deutsch und Geschichte zu studieren. Das Studium schloss er 1984 mit dem Titel eines Magisters ab. Neben seiner Tätigkeit als Schriftsteller war er auch als Mitarbeiter im Dokumentationsarchiv des der österreichischen Widerstands in Wien tätig. Zur Zeit unterrichtet er an Bundeshandelsakademie in Retz. Nach der Grenzöffnung war er in Znojmo als Lehrer tätig. Einen Tag in der Woche unterrichtete er Deutsch für Anfänger im zweisprachigen Zweig des Gymnasiums. Seine Erfahrungen hat er in einem Essay „Die Grenzstrasse“ beschrieben, das von einer Autofahrt von Retz nach Znojmo erzählt. Diese Reise kam ihm wie eine Zeitreise in die 50. Jahre vor.
Norbert Silberbauer begann erst zu Ende seines Studiums mit dem Schreiben. Für seine Veröffentlichungen hat er zahlreiche Preise erhalten. Bekannt wurde er mit dem Roman „Franz: ein Landesweg in 14 Stationen“, der im Jahre 1994 erschienen ist. Außer Romanen hat er Theaterstücke, Prosa, Lyrik, Essays geschrieben. Er gehört zur jüngeren Generation österreichischer Schriftsteller, die sich in der heimischen Literatur etabliert haben. Dazu gehört der Erzählband „Das elfte Gebot“, der von den Kritikern sehr gelobt wurde. Dieser Erzählband ist im Jahre 2002 erschienen und ist seit 2004 auch als Taschenbuch erhältlich. In elf Kurzgeschichten erhält der Leser einen Einblick in das Innenleben einsamer Menschen. Die Geschichten sind sprachlich elegant erzählt und überraschen uns mit interessanten Pointen und hintergründigen Witz.
Die Liebesgedichte „Schön und irr“ sind im Jahr 1997 erschienen. Das sind Gedichte über die Einsamkeit, die Trauer, die Sehnsucht und das nicht Vergessen können. Auch hier zeigt der Autor Sinn für Humor und es gelingt ihm den großen und kleinen Liebestragödien komische Seiten abzugewinnen.

Zpracovala Věra Dvořáková
Vydala Městská knihovna Znojmo, duben 2007