Haizl, Emanuel (1867-1916)

MUDr. Emanuel Haizl
  • lékař
Emanuel Haizl se narodil 26. března 1867 v Jezbořicích, okres Pardubice.

První zmínka o jeho pobytu v Moravském Krumlově je z roku 1896, kdy je uveden v seznamu podporovatelů matiční školy. V Moravském Krumlově působil jako obvodní lékař pro okolní obce (Dobelice, Dobřínsko, Rybníky, Tulešice, Vémyslice).

V roce 1907, kdy došlo k rozdělení c. k. okresní školní rady na českou a německou, se stal členem české okresní školní rady. V roce 1908 byl založen spolek na podporu založení a vydržování českých měšťanských škol Matice Moravskokrumlovská. Zde Emanuel Haizl zastával funkci pokladníka. Do roku 1910 byl také předsedou Občanské záložny v Moravském Krumlově.

Emanuel Haizl je autorem článku ve Věstníku Národní jednoty pro jihozápadní Moravu Historie zápasu o české školy měšťanské v Moravském Krumlově, který vyšel v roce 1914. Významný přínos pro rozvoj českého měšťanského školství je podrobně rozepsán ve Sborníku vydaného na paměť 25letého trvání českých škol měšťanských v Moravském Krumlově z roku 1935.

MUDr. Emanuel Haizl zemřel ve věku 49 let dne 23. dubna 1916 v Moravském Krumlově. V té době bydlel na Klášterním náměstí 73/I.

28. října 1920 byla slavnostně odhalena v Moravském Krumlově na budově české měšťanské školy pamětní deska věnovaná Emanuelu Haizlovi. Dnes je tato pamětní deska umístěna ve vstupní části budovy Základní školy na nám. Klášterním 134.

LITERATURA:
  • GRUNOVÁ, Eva. Osobnosti českého školství a vlastenecké spolky v Moravském Krumlově. Ke stému jubileu české měšťanky v Moravském Krumlově. Moravský Krumlov: Základní škola, 2009, s. 87-93.

Referátek pro Vás vypracovala Michaela Vrábelová.