Horák, Josef (1931-2005)

Josef Horák

  • klarinetista
Josef Horák se narodil 24. března 1931 ve Znojmě. Absolvoval Státní hudební a dramatickou konzervatoř v Brně (1951). Od roku 1955 se věnoval sólovému využití basového klarinetu a díky němu dosáhl tento nástroj značné popularity.

Byl členem Symfonického orchestru Čs. rozhlasu v Brně (1951-1956), Státní filharmonie Brno (1956-1963), člen orchestru Divadla Na Vinohradech Praha (1963-1968), pedagog na Státní konzervatoři v Praze (1974-1979), komorní sólista České filharmonie (1979-1991). Od roku 1969 až do své smrti docent klarinetové a komorní hry Kulturamt Biberach ve Spolkové republice Německo.

V roce 1955 uspořádal první celovečerní koncert na basový klarinet na světě a prvenství zopakoval na americkém kontinentě v Denveru na Světovém kongresu klarinetistů (1972).

Jako první na světě objevil sólové koncertní možnosti basového klarinetu, který byl do té doby používán jako nástroj orchestrální. Spoluzakladatel souboru Musica Nova (1959). Po odchodu z Brna do Prahy (1963) založil spolu s pianistkou Emmou Kovárnovou komorní soubor Due Boemi di Praga, který je aktivní dodnes.

Tvůrce české basklarinetové školy, která se rozšířila po celém světě. Vychoval několik významných basklarinetových sólistů (R. Parisi, M. Kumura aj.). Snímky nahrál ve 45 rozhlasových stanicích světa a ca 100 titulů na gramodesky. Do roku 1996 mu vyšlo 11 CD, z toho 5 profilových. Skladatelé z 24 zemí autorizovali a věnovali mu 527 skladeb (A. Hába, K. Husa, B. Martinů, K. Fukuschima aj.).

Obdržel řadu našich a zahraničních ocenění - Zlatý štít Pantonu, Clarinet Super Record Tokio, Pick of the Year (deska roku) aj. V roce 1994 obdržel od Výboru ředitelů American Biographical Institute titul Osobnost roku a stal se v USA součástí dokumentace Pět set osobností vlivu, která je určena pro životopisná doporučení a inspiraci pro občany 20. století.

Zemřel po krátké těžké nemoci 23. listopadu 2005 v Brně.

LITERATURA:
  • Josef Horák. Neevidované materiály. Č. 623.
  • T. Zemřel Znojmák Josef Horák, Paganini basklarinetu. Znojemsko. 2005, roč. 15, č. 50, s. 2.
  • TOMEŠ, Josef. Český biografický slovník XX. století. 1. díl, A-J. Praha: Paseka, 1999, 634 s. ISBN 80-7185-245-7.

Referátek pro Vás vypracovala Michaela Vrábelová.