Bělík, Vratislav (1900-1988)

Vratislav Bělík

  • národopisný pracovník, učitel
Vratislav Bělík se narodil 20. července 1900 v Rouchovanech na Třebíčsku.

Od dětství se zajímal o národopis. V době brněnských studií i na svém prvním učitelském působišti v Moravském Krumlově se začal zajímat o lidové zvyky v okolních obcích.

Vystudoval v Brně reálku a v době, kdy vznikal náš samostatný stát, již učil v Moravském Krumlově. Šestnáct let, která patřila k nejšťastnějším, prožil ve Znojmě. Působil na menšinové měšťanské škole jako učitel kreslení – to u něj patřilo vždy na první místo, krasopisu, chlapeckých ručních prací a matematiky. V době okupace byl ředitelem měšťanské školy v Mohelně. Od roku 1945 až do odchodu do důchodu v roce 1960 učil ve Vladislavi.

Bělík proslul především jako národopisný pracovník. Od raného mládí sbíral písně, zvykosloví, příběhy, výšivky, keramiku, kraslice a další atributy lidového umění Horácka. Celostátně i světově ho proslavily zejména kraslice, jejichž tvorbou se začal zabývat v době okupace. V tomto oboru získal titul Mistra lidové umělecké výroby.

Zrekonstruoval horácké kroje pro národopisné soubory Třebíčan a Vysočan, s dalšími spolupracoval coby poradce. Vystupoval jako lidový vypravěč a uspořádal sbírky keramiky v Západomoravském muzeu v Třebíči. Mnoho práce vykonal terénními výzkumy nářečí, obyčejů či řemesel.

Jako učitelský důchodce zpracoval metodické materiály pro výuku kreslení s využitím vzorů z kraslic, výšivek a architektury. Aktivně pracoval v Sokole a hrál divadlo. Pro potěšení své a svých přátel tvořil ex libris, novoročenky a gratulace.

Poslední třetinu života prožil v Mikulově, kde je i pochován. Právě tam zpracovával to, co načerpal na Českomoravské vrchovině. 

Vratislav Bělík zemřel 25. října 1988 v Mikulově.

DÍLO:
Horácký zpěvník (1954), Horácký lidový vzor, Povídání z Horácka, Horácká chasa, Vzory horáckých výšivek pro nové použití (1979), Vzory na horáckých kraslicích (1981), O lidovém stavitelství na Vysočině (1983), Horácký kroj (1984, připravoval dvacet let).

Publikoval v novinách, časopisech a sbornících: Znojemský kalendář, Od Horácka k Podyjí, Národopisné aktuality, Mikulovský zpravodaj, Malovaný kraj, Jiskra aj.

LITERATURA:
  • DV. Venkovského učitele proslavily i kraslice. Moravské noviny Rovnost. Roč. 8, č. 250 (24.10.1998), s. 2, příl.
  • CHALUPSKÁ, Marie. Štafeta generací : Vratislav Bělík. Od Horácka k Podyjí. Č. 2 (2001), s. 1, 2.
  • NOV. Z lásky k rodnému kraji. Znojemsko. Roč. 25, č. 29 (18.07.1984), s. 4.
  • NOVÁK, Pavel. Krása Horácka vynikne jen pod sluníčkem. Znojemsko. Roč. 30, č. 32 (08.08.1990), s. 4.
  • NOVÁK, Pavel. Stal se horáckou legendou. Znojemsko. Roč. 28, č. 46 (16.11.1988), s. 4.

Referátek pro Vás vypracovala Michaela Vrábelová.