Hlaváček, Libor (1926-1990)

Libor Hlaváček
Libor Hlaváček

  • houslista, dirigent

Libor Hlaváček se narodil 9. ledna 1926 ve Znojmě.

Jeho mimořádné hudební vlohy a nadání se u něho projevily už v nejútlejším dětství. Studoval houslovou hru a jeho prvním učitelem mu byl otec. Byl absolventem znojemské hudební školy (prof. Kratochvíl, housle) a Konzervatoře v Brně (1952, prof. F. Kudláček, housle, prof. O. Arnoldi a B. Liška, orchestrální hra a základy dirigování). Svá studia později rozšířil o obor dirigentský (studoval u národních umělců Václava Talicha a Zdeňka Chalabaly), který mu v budoucnu umožnil ideální syntézu pro další uměleckou práci.

Byl koncertním mistrem Janáčkovy opery v Brně. Vedl Hlaváčkovo kvarteto a komorní sdružení Janáčkovy akademie múzických umění.

V Praze byl prvním primáriem Novákova kvarteta, založeného v r. 1955.

Už v 11 letech vystupoval v Městském divadle ve Znojmě a jako 13letý účinkoval poprvé v rozhlase, kde obvykle hrával virtuózní skladby (Paganiniho, Dvořáka a Čajkovského).

Byl také pedagog hry na housle, komorní hry a dirigování na Konzervatoři v Praze (1966-1975). Působil v řadě komorních ansáblů (Hlaváčkovo kvarteto, Novákovo kvarteto).

Koncertní mistr opery Státního divadla v Brně (1945-1952), opery Národního divadla (1952-1959), Symfonického orchestru Čs. rozhlasu v Praze (1959-1964). V letech 1964-1966 byl primátorem Českého noneta.

Vedl Komorní orchestr, později Symfonický orchestr konzervatoře v Praze a byl šéfdirigentem Středočeského státního komorního orchestru Poděbrady (1975-1987), šéfdirigent Východočeského státního komorního orchestru Pardubice (1977-1987).

Zakladatel orchestru Virtuosi Pragenses, patřil mezi nejvýraznější reprezentanty českého hudebního umění 20. století. Pod jeho vedením získal Komorní orchestr konzervatoře absolutní vítězství na Mezinárodní Karajanově soutěži v Západním Berlíně (1972). V roce 1970 založil komorní orchestr VIRTUOSI PRAGENSES, kde působil jako umělecký vedoucí a dirigent až do své smrti v roce 1990. Pod jeho vedením se tento soubor v krátké době vypracoval mezi světově uznávané komorní těleso.

Člen hudebního tělesa Virtuosi Pragenses, které slavilo mnohé úspěchy nejen u nás, ale i v zahraničí. Zúčastňoval se hudebních festivalů (Paříž - Grand prix du Disque, Dubrovník, Vídeňský festival, Pražské jaro aj.). Spolupracoval se slavným Herbertem von Karajanem.

V roce 1973 nastudoval a provedl v rámci Pražského jara v Tylově divadle 1. verzi Smetanovy Prodané nevěsty (s prózou). Realizoval četné gramofonové nahrávky - za komplet Mozartových houslových koncertů s J. Sukem obdržel Grand Prix du Disque Akademie Ch. Crose v Paříži a cenu Wiener Flötenuhr ve Vídni. V roce 1982 byl oceněn titulem zasloužilý umělec.

Zemřel 27. února 1990 v Praze.


DÍLO:

Napsal drobné houslové skladby a koncert E.

LITERATURA:
  • Československý hudební slovník osob a institucí. 1. sv., A-L. 1. vyd. Praha : Stát. hudeb. vydav., 1963. 853 s.,
  • Český biografický slovník XX. století. 1. díl, A-J. Praha : Paseka ; spoluvydavatel Petr Meissner, 1999. 634 s.
 

Referátek pro Vás vypracovala Michaela Vrábelová.