Kracker, Jan Lukáš (1717-1779)

Sv. Jan Nepomucký
Sv. Jan Nepomucký

  • malíř

Jan Lukáš Kracker se narodil 3. března 1717 ve Vídni.

Jeho otec, sochař, byl synem známého vídeňského sochaře Tobiáše Krackera, blízkého spolupracovníka významného barokního stavitele Jana Lukáše Hildebrandta. Kracker se stal pokračovatelem rodinné tradice, i když jeho umělecký zájem směřoval k malířství. 

Po studiu na výtvarné Akademii ve Vídni spolupracoval s brněnským malířem Tadeášem Rotterem. S jeho pracemi se setkáváme na více místech v Čechách a na Moravě, na Slovensku i v Maďarsku. Za nejrozsáhlejší z nich je považována apoteóza sv. Mikuláše na klenbách kostela sv. Mikuláše v Praze, kterou namaloval v letech 1760-1761. 

Do Jasova přišel Kracker v roce 1761, pravděpodobně na doporučení premonstrátů z Louckého kláštera u Znojma, kteří jeho práci dobře znali. Probošt Ondřej Sauberer ho pověřil nejen malířskou výzdobou kostela sv. Jana Křtitele, ale i malbou klenby knihovny a reprezentačního prostoru Tympanon v nově vybudované budově kláštera. Kracker v letech 1762-1765 vytvořil jedno z nejvýznamnějších barokních malířských děl v Evropě, patřící ke skvostům našeho kulturního dědictví.

Zemřel 1. prosince 1779 v Uhrách.

DÍLO:

Oltářní obrazy: hlavní oltář v Bystrném u Poličky (1749), hlavní oltář kapucínského kostela ve Znojmě (kolem r. 1750), boční oltáře v kostele sv. Kříže ve Znojmě, jezuitský kostel sv. Mikuláše na Malé Straně (2 obrazy, 1760-1761) aj.

Fresky: freska na klenbě lodi v jezuitském kostele sv. Mikuláše na Malé Straně (1760-1761), v kapli sv. Tekly kostela Alžbětinek Na Slupi (kolem r. 1760-1761), cyklus křížové cesty v Opavě-Kateřinkách (1761) aj.

Zjevení panny Marie v kostele sv. Antonína
Zjevení panny Marie v kostele sv. Antonína

LITERATURA:

  • Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Praha 1995.
  • Pernica, B. Výtvarné umění západomoravské. Jihlava 1939.
  • Toman, P. Nový slovník československých výtvarných umělců. Praha 1936.


Referátek pro Vás vypracovala Michaela Vrábelová.