König, Raphael (1808-1894)

Königův pomník v Miroslavi
Königův pomník v Miroslavi

  • zámečnický mistr

Raphael König se narodil roku 1808 ve Znojmě.

V letech 1812-1817 navštěvoval židovskou triviální školu v Miroslavi, kromě toho měl i svého soukromého učitele. Poté se ve Znojmě vyučil řemeslu a stal se zámečnickým tovaryšem. Po vyučení se König vydal do Vídně, aby poznal svět a aby získal praxi ve svém oboru. Ve Vídni pak složil mistrovské zkoušky (4. září 1831). Tato okolnost je velmi významná, protože titulu Mistr zámečnický se Königovi dostalo jako vůbec prvnímu Židu na Moravě a v celé rakouské říši.

V roce 1830 se vrátil do Miroslavi, kde mu rodiče zajistili bydlení a malou dílnu, aby se mohl osamostatnit. Po náročných a zdlouhavých vyjednáváních mu bylo císařem Ferdinandem jako prvnímu Židu povoleno bydlet mimo ghetto a vykonávat zde svoji živnost. Zabýval se zámečnickou výrobou a také si otevřel železářský obchod. Svých diplomatických schopností využil při vyjednávání s císařskými úředníky ve prospěch Židovské obce. Po dlouhých průtazích si miroslavští Židé vybojovali povolení k vystavění vlastního chrámu - templu.

Synagoga byla slavnostně otevřena a pod vedením Königa 5. července 1845 za přítomnosti světské vrchnosti i křesťanských duchovních vysvěcena. Poté se pan König rozhodl postavit vlastní dům a to mimo ghetto. Stavba domu byla ukončena roku 1850.

V období kolem roku 1851 se velmi zasloužil o zkvalitnění výuky dětí v židovské škole obsazením školy dobrým učitelem a zlepšením celkového vybavení školy. Do roku 1867 tvořila Židovská ulice jen náboženskou obec, od tohoto roku se stala i samostatnou politickou obcí s vlastním starostou.

V roce 1870 se König stal starostou této židovské obce a ve svém úřadě si opět počínal velmi dobře a obratně.

Zemřel 24. listopadu 1894 v Miroslavi.

Památkou na jeho celoživotní dílo je kulturní dům, který byl v roce 1957 vybudován přestavbou zchátralé a válkou zničené synagogy, dům na ulici Radniční č. 2 a reliéf, který nechal původně zhotovit na tento dům. Dnes je umístěn na nádvoří miroslavského zámku. 

LITERATURA:

  • Nejvýznamnějšími rodáky jsou Pavel Krbálek a Raphael König. Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 27.9.2004, č. 39, s. 8.  

 
Referátek pro Vás vypracovala Michaela Vrábelová.