Kramert, Klement Mons.(1909-1979)


  • děkan, farář, kněz, spisovatel

Narodil se 7. listopadu 1909 v Miroslavi.

Děkan Klemens Kramert vystudoval gymnázium v Mikulově a poté studoval v Brně, kde byl roku 1936 vysvěcen na katolického faráře. Jako kaplan odešel sloužit k sv. Mikuláši do Znojma. Od doby studia na gymnáziu až po rok 1938 byl aktivním členem studentské katolické organizace.

Jako poslední německý duchovní ve Znojmě prožil těžké časy. Duchovně podporoval zejména studenty a vojáky. Po donucení k odchodu začal působit u Sv.Michaela ve vídeňské části Heiligenstadt. V debatním kroužku shromáždil znojemské studenty, které potkal stejný osud.

Zasloužil se o zahájení archeologického průzkumu pod románským kostelem sv. Jakuba, kde byly nalezeny ostatky, s velkou pravděpodobností sv. Severina.

Kramert založil v roce 1954 Vídeňskou beethovenovskou společnost a na náměstí Mezinárodní beethovenovská klavírní soutěž. Mezi oceněnými na této soutěži bychom za tu dobu našli klavíristy z Evropy, Ameriky i Asie. Vídeňská beethovenovská společnost uděluje nejlepšímu rakouskému soutěžícímu cenu nesoucí jméno Klemense Kramerta. Kramert později působil jako mluvčí sudetoněmeckých kněží v Rakousku. Podzim života prožil v církevním penzionu v Klosterneuburgu, kde 3.července 1979 umírá.

DÍLA:

Tiskem vyšly dvě jeho práce. V roce 1954 publikoval Ausgrabungen unter der St. Jakobskirche dokumentieren 1500 Jahre Heiligenstadt a o čtyři roky později St.Severin, der Heilige zwischen Ost und West. Obě knihy bychom nalezli ve významných světových knihovnách včetně knihovny Kongresu Spojených států amerických. Kramert přispěl i do práce mapující historii Vídeňské beethovenovské společnosti (25 Jahre Wiener Beethoven-Gesellschaft in Wien-Heiligenstadt, 1979).

LITERATURA:

  • BEDNAŘÍK,Aleš. Klemens Kramert (1909-1979). Miroslavský zpravodaj, 46, 2003, č.2, s.37,

 

Referátek pro Vás vypracovala Eva Šrámková.