Koukal, František (1913-1988)

František Koukal
František Koukal

  • scénárista, zakladatel tradice Znojemského historického vinobraní
Narodil 28. září 1913 ve Vídni, ale téměř celý život prožil ve Znojmě. Otec Raymund Koukal pocházel z Blížkovic, v metropoli Rakousko-Uherské monarchie se vyučil kožešníkem a krátký čas zde i se svojí ženou pobýval. Brzy se ale vrátili zpět a z Františka, kterému přezdívali Ferry, se stal vlastenec zabývající se důkladně českou historií, zvláště obdobím Přemyslovců.

František po absolvování Obchodní akademie v Třebíči, v rámci které s několika profesory této školy procestoval část Afriky, vystřídal řadu zaměstnání.

V r. 1938 se podílel na výstavbě opevnění podél řeky Dyje. Po válce pracoval nějaký čas v Praze na ministerstvu průmyslu. Tady se začal intenzívně zabývat otázkou zprůmyslnění Znojemska. Byl účastníkem Pražského povstání v r. 1945. Do Znojma se vrátil v r. 1960 a stal se ředitelem Sklářských strojíren v Příměticích. Později pracoval jako referent pro obalovou techniku v Keramických závodech ve Znojmě, kde také založil lidově umělecký soubor Znojemčan. S tímto souborem se zúčastnil několikrát nahrávek v Čs. rozhlase.

V roce 1967 byl založen státní podnik Znojemské historické vinobraní (ZHV), který nahradil původní pořadatelský výbor ZHV, František Koukal se ve stejném roce stal jeho ředitelem. V r. 1973 státní podnik zaniká a s ním i velkolepé kulturně-historické slavnosti ZHV.

V roce 1973 odešel František Koukal do důchodu, ale až do r. 1976, kdy probíhaly na znojemském hradě Hodokvasy, byl jejich hlavním organizátorem.

František Koukal zemřel 5. března 1988 ve Znojmě.

V březnu r. 1997 byl jmenován čestným občanem města Znojma in memoriam.

František Koukal je také autorem několika literárních děl:
  • Tavený čedič a jeho praktické využití (odborná literatura)
  • Znojemské historické vinobraní s rytířskými turnaji 1967, Znojmo 1967
  • Královské hodokvasy s českým králem Přemyslem Otakarem II. s rytířskou obsluhou na koních, Znojmo 1969
  • Znojemské hodokvasy s Hynkem Suchým Čertem aj.