Kotrlá, Iva (1947)


(rozená Brázdová)

  • básnířka, prozaička

Narodila se 16. 12. 1947 v Tasovicích (Znojmo). Dětství prožila v Bzenci, po maturitě na gymnáziu v Kyjově začala v roce 1966 studovat na brněnské univerzitě, odkud však byla roku 1970 vyloučena. V následujících čtyřech letech pracovala jako uklízečka, od roku 1974 byla v domácnosti a starala se o výchovu svých šesti dětí. Do listopadu 1989 byla pod policejním dohledem stejně jako její manžel Zdeněk, který byl v roce 1985 podmíněně odsouzen za její literární tvorbu.

Iva Kotrlá - Knot
Iva Kotrlá - Knot

Do literatury vstoupila v roce 1966, kdy získala cenu v literární soutěži Strážnice Marušky Kudeříkové. Její prózy začaly od roku 1967 vycházet v Hostu do domu a v ostravském literárním měsíčníku Červený květ pod pseudonymem Klement. Do univerzitního časopisu U 67 psala ještě pod jménem Ivanka Brázdová prózu i poezii.

Podílela se na knižním sborníku Konfrontace, který vydalo nakladatelství Blok v roce 1967. Vzhledem k tomu, že se řadila ke katolicky orientovaným autorům, nemohla od roku 1970 oficiálně publikovat. Její díla vycházela v samizdatových edicích a v exilových nakladatelstvích. V Římě v nakladatelství Křesťanská akademie byly vydány její dvě sbírky poezie, v roce 1978 Zde v pochybnosti a v roce 1983 Olium. V Londýně v nakladatelství Rozmluvy vyšla v roce 1985 báseň Února, v Edici  Petlice již v roce 1979 a v roce 1988 také v novinách v Neue Rundschau v Německu. Potom se autorka více zaměřila na prózu. Byla např. jednou z československých spisovatelek, jejíž povídka byla zahrnuta do sborníku exilového nakladatelství 60 Publishers Doba páření. V tomtéž nakladatelství vyšla v roce 1987 také její kniha povídek Návštěva v ETC, která je mimo jiné jedním z nejsilnějších svědectví o šoku ruské okupace 21. srpna 1968, jaký dosud česká literatura vydala, s dějem mnohdy až provokativně erotickým. Odchyt andělů, který vyšel v Edici Petlice v roce 1983, se zabývá stejnou tématikou. Pro tento román, jehož text získala StB, byly u Kotrlých vykonány tři domovní prohlídky, spisovatelku se snažili vyslýchat v porodnici den po porodu pátého dítěte a její manžel byl za něj souzen. V roce 1983 byly v Mnichově vydány její prózy Nevítaný svědek (v roce 1988-1989 vedla dálkový rozhovor s K.Hvížďalou). Práce I. Kotrlé byly publikovány v překladech v knižních sbornících v Německu, Holandsku, Anglii, USA a Norsku. V roce 1986 se např. podílela na sborníku Václav Havel aneb život v pravdě, vydaném v Holandsku u příležitosti udělení Ceny Erasma Rotterdamskému Václavu Havlovi. O dva roky později vyšla v Norsku sbírka povídek pěti současných českých autorů Pět desperátských Čechů, kde byla její povídka Klece. Prózy a fejetony byly uvedeny v různých samizdatových almanaších v Edici Petlice, např. ve čtyřech ročnících sborníků Československý fejeton z let 1975 až 1979, které redigoval Ludvík Vaculík. V letech 1981 až 1983 uspořádala Kotrlá s manželem literární ročenky moravských spisovatelů s jejím úvodem nazvané Moravská čítanka, v nichž publikovalo vždy deset autorů.

Spisovatelka měla také podíl na samizdatově vydaných sbornících k významným výročím spisovatelů, např. Jana Trefulky, Jana Skácela, Dominika Tatarky a Josefa Škvoreckého, které vyšly v letech 1979 až 1984 V Edici Petlice. Její básnická tvorba je zastoupena ve sborníku naší umlčované poezie Na střepech volnosti vydaném v samizdatové edici Česká expedice v roce 1987, o dva roky později pak v Mnichově. Od roku 1987 psala měsíčně drobnou prózu, eseje, a básně a literární kritiky do samizdatového periodika Obsah.

V roce 1989 obdržela Cenu E.Hostovského z knížku próz Athény z hlíny. Od léta roku 1992 do r. 1997 byla spoluvydavatelkou a redaktorkou literárního měsíčníku Akord, od jara 1997 do 2002 působila v Radě českého rozhlasu, od roku 2002 šéfredaktorkou literárního měsíčníku Akord.

LITERATURA:

  • http://www.cibulka.net/77/1984/INFORM10/02.htm [citováno 11.4.2003]
  • Kdo je kdo – Osobnosti české současnosti : 5000 životopisů. Praha : Ahentura Kdo je kdo, 2002. 781 s. ISBN 80-902586-7-0.
  • ČERNÁ,Jana. Slovníček současných brněnských spisovatelů. Brno : Knihovna Jiřího Mahena, 1994. 229 s. ISBN 80-85023-20-2.

Sdělení VONS č. 392 (Trestní stíhání ing. Petra Kozáka a domovní prohlídka u manželů Kotrlých)

Vyšetřovatelem StB v Brně je vedeno tr. stíhání proti ing. Petru Kozánkovi, bytem Palackého 178, Kyjov, okr. Hodonín pro pokus tr. činu poškozování zájmů republiky v cizině podle ş 8/1 k ş 112 tr.z., kterého se měl dopustit při výjezdu do Rakouska dne 24.9.1984 tím, že u něho byly nalezeny básně Ivanky Kotrlé. Po provedení domovní prohlídky téhož dne byla na něho uvalena vazba. Dne 25.9.1984 byla v souvislosti se zatčením ing. Kozánka provedena domovní prohlídka u manželů Zdeňka a Ivanky Kotrlých, bytem Elišky Machové 25, Brno 2. Domovní prohlídku prováděli přísl. StB kpt. Zdeněk Petlák, npor. Mojmír Šedý a npor. Zdeněk Kožuch, kteří porušili zákon č. 40/74 o SNB. Provedli totiž bez povolení prohlídku i v bytě matky Z. Kotrlého v sousedním domě č. 37, odkud odnesli trezorek se 4.400 DM, které bez odůvodnění přisoudili do vlastnictví Ivanky Kotrlé a zabavili je. V rozporu se zákonem byly během prohlídky vyslýchány i nezletilé děti manželů Kotrlých. 12 letý syn se při výslechu rozplakal a onemocněl po výslechu horečkou. Příslušníci StB pronášeli v přítomnosti dětí výroky a invektivy proti rodině, které na děti působily velmi depresivně. Ivanka Kotrlá nebyla přítomna, protože den předtím porodila páté dítě. Zdeněk Kotrlý je vážně nemocen (toxické poškození jater). Během prohlídky dostal záchvat a přivolaný lékař doporučil převoz do nemocnice, který přítomní policisté znemožnili. Při osobní prohlídce byly mj. zabaveny rukopisy I. Kotrlé od r. 1966, fejetony L. Vaculíka, osobní dopisy, Informace o církvi a náboženské literatuře. Ivanka Kotrlá je stále po návratu z porodnice předvolávána k výslechům.

17. října 1984

        Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných

        Československá liga pro lidská práva

                Člen Mezinárodní federace pro lidská práva


Referátek pro Vás vypracovala Eva Šrámková.