Kopal, Carl von (1788-1848)


(též Karel Kopal)

náměstí Komenského, památník – štíhlý obelisk Vítězství
náměstí Komenského, památník - štíhlý obelisk Vítězství

  • plukovník

Karel Kopal se narodil 3. února 1788 ve Ctidružicích na Znojemsku. V sedmnácti letech vstoupil - po absolvování znojemského gymnázia a reálky v Mikulově do rakouské armády v Theresienstadtu.

Zúčastnil se napoleonských válek. Dne 10. dubna 1809 se vyznamenal při přechodu čtvrtého armádního sboru přes řeku Inn a 22. dubna téhož roku při ústupu hlavní armády do Řezna.

Za svoji statečnost byl mimořádně povýšen do hodnosti nadporučíka. Bojoval i ve slavné Bitvě národů u Lipska (1813). Byl jmenován majorem osmého pěšího pluku (1835) a o rok později velitelem sedmého praporu myslivců. V r. 1837 byl povýšen do šlechtického stavu.

Hodnost plukovníka desátého střeleckého bataliónu myslivců získal roku 1846. Se svým mužstvem se proslavil a dosáhl velkých vojenských úspěchů v bitvách u Santa Lucie a u Vicenzy na Monte Berico, kde jeho prapor v r. 1848 rozhodl o vítězství generála Radeckého nad Italy. V této bitvě utrpěl těžké zranění a na jeho následky 17. června 1848 zemřel.

Za vojenské zásluhy byl vyznamenán Řádem Marie Terezie a Leopolda. Karel Kopal byl pochován na vojenském hřbitově ve Vicenze v severoitalském kraji Veneto jako oberst von Kopal – velitel 10. pluku polních myslivců.

Na jeho počest byl ve Znojmě (dnes náměstí Komenského) vybudován památník – štíhlý obelisk Vítězství, vrchol obelisku zdobí kovová socha bohyně Niké, která byla ulita z ukořistěných piemontských děl. Autorem tohoto uměleckého díla je německý sochař A. Fernkorn. Památník byl slavnostně odhalen 16. 10. 1853, aby připomínal vojenské hrdinství našeho slavného rodáka a zároveň varoval před hrůzami a nesmyslností válek. Po r. 1918 byla na památník (jehlan) upevněna deska na paměť osvobození města Znojma.

LITERATURA:

  • LEIMBERGER, Jaromír. Pomník obestru Karla von Kopala. Znojemsko. 13.2.1996, roč. 6, č. 7, s. 5.
  • Ottův slovník naučný. Praha 1899.
  • TAJ. Karel Kopal. Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 15.12.2003, č. 50, s. 7.


Referátek pro Vás vypracovala Michaela Vrábelová.