Hofbauer, Klement Maria (1751-1820)

Klement Maria Hofbauer
Klement Maria Hofbauer

 

  • řeholník, poustevník, kněz, apoštol Varšavy a Vídně

Narodil se 26. prosince 1751 v rodině řezníka v Tasovicích. Otec Petr Pavel Dvořák pocházel z Moravských Budějovic. Jako sedmnáctiletý přišel do německých Tasovic. Zde se oženil s Marií Steerovou a usadil se tu natrvalo. V matrice jsou zapsáni pod Dvořákovým poněmčeným jménem Hofbauer.

Kostel Sv. Klementa Maria Hofbauera v Tasovicích, který byl postaven na místě rodného domku světce.
Kostel Sv. Klementa Maria Hofbauera v Tasovicích, který byl postaven na místě rodného domku světce.

Když bylo Janovi 7 let, otec umírá. Jan si přeje studovat na kněze, ale matka není schopna udržovat syna na studiích, proto ho posílá do Znojma. Dne 31.3.1767 nastoupil jako pekařský učeň u Františka Dobše, v pekárně, která stála na dnešním Václavském náměstí č. 3. Pracoval nějakou dobu v klášteře v Louce jako pekař a zároveň ukončil s podporou tamního opata Lambecka středoškolská studia. V teologických studiích by mohl pokračovat jen tehdy, pokud by vstoupil jako novic do řádu, ale premonstrátský klášter už žádné novice nesměl přibírat.

Nějaký čas pobýval v rodišti svého otce, poté ve Vídni, v Itálii. Dvakrát se stal poustevníkem, z toho jednou složil i řeholní sliby a přijal nové poustevnické jméno Clemens. Odešel opět do Itálie, kde se stal členem kongregace redemptoristů. Tato kongregace mu umožnila ukončit teologická studia a dala jeho životu pevná pravidla a cíle. Pokoušel se založit kongregaci ve vlasti, ale tehdejší osvícenské Rakousko s nepřátelským postojem vůči řeholím jeho snahám nepřálo.

Polský král Stanislav August požádal redemptoristy, aby přišli do Varšavy. Zde Klement Maria Hofbauer spolu s Tadeášem Hüblem působil dvacet let. Působil především v kostele sv. Bennona, zakládal sirotčince, školy pro chlapce i dívky, založil knihtiskárnu. V roce 1808 je řád redemptoristů francouzskými vojáky vyhnán z Varšavy. Hofbauer odchází do Vídně, kde r. 1813 získal místo jako duchovní správce v kostele sv. Voršily. Poslední léta prožil ve Vídni a snažil se uskutečnit své dávné přání uvést redemptoristy do vlasti. Vídeňský dvůr však nebyl myšlence nakloněn.

Posledním Hofbauerovým dílem bylo vypracování pravidel řádu redemptoristů. Císař František podepsal dekret o připuštění kongregace redemptoristů v rakouských zemích dne 19.4.1820. Toho se však Hofbauer nedožil.

Umírá 15.3.1820 ve Vídni a byl pohřben na hřbitově v Maria-Enzersdorf. Roku 1862 byly jeho ostatky přeneseny do kostela Maria am Gestade ve Vídni. Dne 29.ledna 1888 byl papežem Lvem XIII. blahořečen a 20.května 1909 svatořečen papežem Piem X. Roku 1914 se stává patronem Varšavy i Vídně.

20. března 2004 byla jeho bronzová pamětní deska, která byla odhalena r. 2001 ve foyer znojemské radnice při příležitosti 250. narození světce, přemístěna na dům, ve kterém se Hofbauer vyučil pekařem – na Václavské náměstí č. 3.

Pamětní deska byla odhalena při příležitosti 250. výročí narození světce.
Pamětní deska byla odhalena při příležitosti 250. výročí narození světce.

LITERATURA:

  • Muzejní listy, 1990, č.l.
  • Znojemská Rovnost, 12.4.1994.
  • Znojemsko, 17.12.1996.
  • PIŤHA,Petr. Čechy a jejich svatí. Praha : Aved, 1992. 240 s.

Referátek pro Vás vypracovala Eva Šrámková.