Havelka, Roman (1877-1950)

Roman Havelka
Roman Havelka


 • malíř

Narodil se 30. dubna 1877 v Jemnici jako jeden z osmi dětí chudého jemnického síťaře.

Měšťanskou školu vychodil v Jihlavě, kam se roku 1885 rodina přestěhovala. V roce 1892 byl přijat na Uměleckoprůmyslovou školu v Praze, kde studoval u profesorů E.K. Lišky, J. Stibrala, S. Suchardy a F. Jeneweina a na Akademii výtvarných umění v Praze i profesorů J. Mařáka a A. Slavíčka. Školu ukončil až po jednoleté vojenské službě v roce 1901.

Své práce poprvé vystavil v roce 1900 v pražském Rudolfinu, hned na to obdržel Hlávkovo stipendium na pobyt v Itálii. O rok později odjel na studijní pobyt do Bosny. Od roku 1902 si pronajal ateliér v Mnichově, jeho největší inspirací však zůstalo Podyjí, především Bítovsko, kam pravidelně zajížděl od roku 1893, a kde si později zřídil svůj ateliér. V roce 1904 uspořádal na Bítově krajinářský kurz, zúčastnil se plenérů malířů.

V roce 1901 přispívá v Sarajevu ilustracemi do časopisu Nada, o rok později vytvořil 15 leptů s italskými motivy, v roce 1912, po smrti Liebschera, ilustroval knihu Hrady a zámky od Augustina Sedláčka a v roce 1904 maloval dioramatický pohled na Prachatice pro propagační výstavu českých měst v Londýně.

V roce 1907 je spoluzakladatelem Sdružení výtvarných umělců moravských v Hodoníně, v letech 1923-1940 vykonával funkci předsedy tohoto spolku. Až do své smrti byl jeho čestným předsedou. Současně byl členem Jednoty umělců výtvarných v Praze a Sdružení výtvarných umělců jihozápadní Moravy ve Znojmě.

V říjnu 1919 se uskutečnila jeho výstava v dívčí škole Vlasta ve Znojmě, kde představil 60 obrazů z Podyjí. V roce 1925 mu Svaz československého důstojnictva uspořádal výstavu na znojemském hradě a část výtěžku z prodeje obrazů byla věnována na stavbu sokolovny. Klub turistů pojmenoval cestu Podyjím ze Znojma do Jemnice „Cestou Romana Havelky“, ta byla zrušena napuštěním Vranovské přehrady.

 

Na Želetavce, kolem r.1920. Olej na plátně, 70 x 80 cm
Na Želetavce, kolem r.1920. Olej na plátně, 70 x 80 cm

V roce 1913 se na Bítově Havelka seznámil s dcerou magistra farmacie Josefa Měšťana Martou a o rok později byla svatba. Po narození dcery žila Marta Havelková u rodičů v Třebíči, manžel měl ateliér v Praze. V novém domě v Praze se společně setkali až v roce 1926.

První světovou válku strávil Havelka na frontě, už v srpnu 1914 bojuje například na Dněstru, později u Stanislavova a Lvova. V listopadu odchází nemocný z fronty a léčí se v Brně. Službu opět nastoupil v březnu v Innsbrucku, v roce 1917 je v Tyrolích a Vorarlberku. Jako voják krátce pobyl ve Znojmě, odkud je odvelen ke štýrskému praporu do Bukoviny. V roce 1918 je velitelem úseku na rumunské frontě, odkud koncem roku ustupuje do Sedmihradska.

Zemřel 20. června 1950 ve Znojmě.16. června 1957 byla na jeho rodný dům osazena pamětní deska. Dům však musel časem ustoupit stavbě vozovky a byl zbourán. Autorem desky byl amatérský sochař z Jaroměřic Josef Kapinus.

DÍLA:

 • Tůň (1896)
 • Jabloň (1899)
 • Skály (1899)
 • Z Bítova (1902)
 • Mostar (1902)
 • Sarajevo (1903)
 • Cesta v lese (1905)
 • Podzimní krajina (1905)
 • Hardegg (1905)
 • Sarajevo (1907)
 • Lesní cesta (1908)
 • Přeháňky (1910)
 • Zima (1910)
 • V zimě na Želetavce (1911)
 • Ze starého Bítova (1911)
 • Zimní krajina (1911)
 • Na louce (1912)
 • Zimní partie z parku (1919)
 • Brána na Corštýně (1920)
 • Podzimní krajina (1923)
 • Podzim v Podyjí (1924)
 • Ráno v Podyjí (1927)
 • Podyjské stráně (1928)
 • ... a další...

VÝSTAVY:

 • 1902, 1957 – Jihlava
 • 1919 – Třebíč, Znojmo
 • 1920 – Moravské Budějovice
 • 1921 – Jemnice
 • 1937 – Olomouc
 • 1907, 1913, 1937, 1957, 1977 – Hodonín
 • 1949 – Bítov
 • 1900, 1905, 1908, 1927, 1929,  - Praha
 • 1934 – Hradec Králové
 • ... a další...

LITERATURA:

 • Malíř Podyjí Roman Havelka. Znojemské listy. Roč.9, 2000, (13.7.2000), s.4.
 • FILKA,Miloslav. Roman Havelka se vrátil na Bítov. Znojemsko. Roč.5, 1995, (12.9.1995), s.3.
 • Nová encyklopedie českého výtvarného umění. A-M. Praha : Academia, 1995, 546 s. ISBN 80-200-0521-8.
 • TOMAN,Prokop. Nový slovník československých výtvarných umělců. V Praze : Rudolf Ryšavý, 1936. 792 s.
 • Slovník českých a slovenských výtvarných umělců : 1950-1999, III, H. Ostrava : Výtvarné centrum Chagall, 1999. 379 s. ISBN 80-86171-03-5.
 • UHLÍŘ,Jiří. Roman Havelka : malíř Podyjí 1877-1950. Třebíč: Muzeum Vysočiny, 2004. 91 s.

Fotografie použity z: UHLÍŘ,Jiří. Roman Havelka : malíř Podyjí 1877-1950. Třebíč: Muzeum Vysočiny, 2004, s.5, 71.

 

Referátek pro Vás vypracovala Eva Šrámková.