Hasmandová, Marie Vojtěcha (1914-1988)

(rozená Antonie Hasmandová)

Matka Marie Vojtěcha Hasmandová
Matka Marie Vojtěcha Hasmandová


  • řeholnice, generální představená Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského ve Znojmě na Hradišti.

Narodila se 25.3.1914 v Huštěnovicích na Uherskohradišťsku. V šesti letech jí umírá matka, společně se sestrami se stará o mladší sourozence.

V roce 1923 šla k prvnímu svatému přijímání, o tři roky později biřmována v Babicích (biřmovací jméno Ludmila). 6.července 1927 vstupuje jako školní čekatelka do kláštera ve Frýdlantu nad Ostravicí. V letech 1929-1933 navštěvuje jako čekatelka učitelský ústav u sv. Anny v Praze a studium ukončuje maturitou. 14.8.1933 slaví obláčku a dostává řeholní jméno S. Marie Vojtěcha. V roce 1940 skládá věčné sliby.

V letech 1941-1942 byla učitelkou v Třeboni a ve Frýdlantu, 1942-1945 ošetřovatelkou v nemocnici ve Slaném, 1945-1949 ředitelkou školy v Brně-Líšni. V letech 1950-1952 byla představenou komunity sester v Neumanneu v Prachaticích.

10.září 1952 byla zatčena Státní bezpečností, o rok později odsouzena Krajským soudem v Českých Budějovicích na 8 let vězení za čin velezrady jako "vatikánská špiónka". 10.května 1960 byla propuštěna na všeobecnou amnestii z pardubické věznice.

V letech 1960-1970 pak působí v různých službách Charitního domu ve Vidnavě (od 1.10.1969 je představenou sester vidnavské komunity). 8.července zvolena generální představenou Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského ve Znojmě-Hradišti.

V říjnu 1987 vážně onemocněla, potvrzena diagnóza zhoubného nádoru na plicích. Umírá 21.ledna 1988 ve Znojmě-Hradišti, kde je též pohřbena.

29.listopadu 1996 byl na popud biskupa Msgr.Vojtěcha Cikrleho zahájen proces svatořečení Boží služebnice matky VojtěchyHasmandové.

LITERATURA:

  • Láska smrtí nekončí. Český Těšín : Cor Jesu, 1992. 124 s.
  • Vzpomínáme. Život farností, č.3, 1999, s.11.
  • Holková,M.: Matka Vojtěcha. Brno : Cesta, 1992. 183 s.


Referátek pro Vás vypracovala Eva Šrámková.