Fukal, Rudolf (1884-1964)


  • vlastivědný pracovník, sběratel, vrchní rada

Narodil se 2. dubna 1884 v Horních Dunajovicích, kde byl jeho otec ředitelem panství a kde také strávil své mládí.

V letech 1895-1903 studoval na znojemském německém gymnáziu. Po maturitě odešel do Vídně, kde vystudoval práva (1903-1908). Po ukončení studií nastoupil službu u Policejního ředitelství ve Vídni. Z Vídně podnikal četné výpravy po Evropě.

V roce 1916 byl přeložen jako politický a bezpečnostní referent k policejní ředitelství do Moravské Ostravy. V roce 1922 byl přeložen do Opavy,kde působil do roku 1938. Od r. 1938 pracoval na Policejním ředitelství v Brně, ale po půl roce přešel k bývalému Zemskému úřadu. S titulem vrchního rady odešel do výslužby.

Jako penzista se organizačně věnoval Moravské vlastivědě, Vlastivědnému věstníku moravskému. Byl též jednatelem Muzejního spolku v Brně.

Zemřel 7.prosince 1964 v Brně.

DÍLA:

Vytvořil velkou, ale velmi různorodou sbírku, kterou ještě za svého života (1962) věnoval Státnímu archivu v Brně (výstřižky z novin, fotografie, malby). Založil kartotéky muzeí a vlastivědných pracovníků se všemi údaji. Zajímal se o české a zahraniční spisovatele a básníky, o dějiny umění a zvláštní pozornost věnoval historikům umění a výtvarným umělcům.

Zcela jiného druhu je další část sbírky - krásný a bohatý soubor ex libris.

Ve Státním archivu v Brně je uložen soupis všech jeho publikovaných literárních prací a také strojem psané Paměti, které zpracoval v několika exemplářích. Publikoval v novinách a časopisech: Vlastivědný věstník moravský - několik hodnotných a podnětných článků např. o významném historikovi umění Maxu Dvořákovi.

LITERATURA:

  • Vlastivědný věstník moravský. Brno : Musejní spolek [1965]. 354 s.

 

Referátek pro Vás vypracovala Eva Šrámková.