Bauer-Martinkovský, František (1870-1954)

František Bauer, ředitel školy a hudební skladatel /foto Zdeněk Bauer/
František Bauer, ředitel školy a hudební skladatel /foto Zdeněk Bauer/
 

  • hudební skladatel, hudebník, pedagog

Narodil se 21. ledna 1870 v obci Martínkov na Třebíčsku. Byl synem písmáka a sítaře Karla Bauera (bratranec spisovatele Václava Kosmáka) po jehož smrti byl vychováván u svého dědy Františka Řeřuchy, tamního nadučitele.

V deseti letech odešel na reálku do Telče, kde bydlel čtyři roky s Václavem Jebavým (Otokarem Březinou). Jejich přátelství setrvalo i po skončení studií. Řada dopisů, které mu básník psal v letech 1887-1901 byla vydána Akademií věd a umění v Praze (1929). Po vystudování učitelského ústavu v Brně začal učit v Domamili, v Boskovštejně a v Moravských Budějovicích.

V Moravských Budějovicích byl sbormistrem ženského pěveckého a vzdělávacího spolku Eliška Krásnohorská, violistou ve Špatinkově smyčcovém kvartetu, které koncertovalo i v Jihlavě a ve Znojmě při jubileích tamních Besed. Odtud v roce 1895 odešel do Hlubokých Mašůvek, kde se trvale usadil. Byl ředitelem zdejší školy v letech 1895 - 1925. Při odchodu na odpočinek 16.10.1927 byl za svědomitou práci ve zdejší obci jmenován čestným občanem Hlubokých Mašůvek. Na budově bývalé školy byla 29.3.1970 odhalena pamětní deska.

Velkou lásku k hudbě projevil již v dětství, v devíti letech hrával na varhany. Jako student telčské reálky řídil studentskou kapelu, později kapelu telčského spolku Omladina. V té době už komponoval. Podněty nacházel u svého přítele Otokara Březiny, který napsal libreto k operetě MASOPUST, Bauer-Martinkovský poté složil k opeře hudbu.

DÍLA:

Vínek ze Smetanových oper - sestavil pro tři ženské hlasy, Píseň beze slov, Koncertní mazurka, Proč kalino, Zefír aj.

Zemřel v Hlubokých Mašůvkách 16. února 1954 ve věku 84 let.

LITERATURA:

  • Československý hudební slovník osob a institucí. 1.sv. A-L. Praha : Státní hudební vydavatelství, 1963. 853 s.
  • Hluboké Mašůvky 1220-1970. Hluboké Mašůvky : Osvětová beseda, 1970.
  • Krajem Otakara Březiny. Znojmo : Okresní knihovna, 1970.

 

Referátek pro Vás vypracovala Eva Šrámková.