Proběhlo: Akademie třetího věku dne 5. 2. 2024

Na Akademii třetího věku 5. 2. 2024 nás pan Jaroslav Hammer provedl s pomocí fotografií a pohlednic starým Znojmem. Velké množství snímků doplnil pan přednášející zajímavými informacemi a nechybělo ani srovnání fotografie místa s jeho současnou podobou. Účastníci měli možnost rozšířit si obzory ohledně města Znojma a získat inspiraci na procházku jeho ulicemi a okolím. Děkujeme panu Hammerovi a všem účastníkům za příjemně strávené dopoledne.

Proběhlo: Akademie třetího věku dne 5. 2. 2024   Proběhlo: Akademie třetího věku dne 5. 2. 2024