Proběhlo: ZnojmoHraní s Bronislavem Mikuláškem

Dne 12. 12. 2023 proběhlo v konferenčním sále Městské knihovny Znojmo Znojmohraní. Paní ředitelka Jana Sikorová na úvod představila autory her Znojemské kvarteto, Znojemské pexeso a Člověče, poznej krásné Znojmo. Pan Bronislav Mikulášek jednotlivé hry blíže představil, popsal příběh jejich vzniku a průběh tvorby.
Své příspěvky měli i spoluautoři paní Petra Haitová a pan Jaromír Novák. Účastníci měli možnost vyzkoušet si jednotlivé hry v praxi.
Celý podvečer byl příjemným zážitkem a mezigeneračním propojením. Moc děkujeme všem prezentujícím a účastníkům.

ZnojmoHraní s Bronislavem Mikuláškem   ZnojmoHraní s Bronislavem Mikuláškem   ZnojmoHraní s Bronislavem Mikuláškem