Literární osvěžení 2023

Ve dnech 22.3. a 23.3. proběhlo v sále knihovny slavnostní vyhlášení výsledků 18. ročníku soutěže Literární osvěžení, aneb autorské psaní a čtení žáků ZŠ a studentů středních a učňovských škol.

Letošní téma CESTOVNÍ KANCELÁŘ KNIHOVNA přinesla mnoho výletů především do fantazie. Do soutěže bylo odevzdáno celkem 187 příspěvků, z toho 11 komiksů a 3 kolektivní práce.  

Zúčastnili se žáci a studenti ze znojemských škol: ZŠ Mládeže, ZŠ Náměstí republiky, ZŠ JUDr. Mareše, ZŠ Pražská, ZŠ Prokopa Diviše Přímětice, Gymnázium Karla Polesného, Gymnázium střední pedagogická škola, Obchodní Akademie a Jazyková škola Znojmo, SOU a SOŠ Přímětická ve Znojmě. Mezi další soutěžící patřili žáci ze ZŠ Tasovice, ZŠ Prosiměřice, ZŠ Kuchařovice. Příspěvky k nám dorazily také z jižních Čech nebo z Olomouce a Prahy.

Seznam výherců je uveden zde.

Z oceněných prací bude vytvořen sborník, který bude přístupný na webových stránkách knihovny.

Děkujeme sponzorům za krásné ceny pro naše mladé nadějné spisovatele. V letošním roce naši soutěž podpořili:

Sponzoři soutěže:

Brněnské nakladatelství Host Brno   HOSTt

ALBI Česká republika Albi

Vydavatelství Extra Publishing, s.r.o. Extra

Nakladatelství CREW s.r.o. Crew

Infinity Laser Game a VR Znojmo Infinity VR