Čtenář roku 2023

Dnes jsme do knihovny pozvali Mgr. Yvonu Skokanovou, abychom jí mohli předat ocenění Čtenář roku 2023. Paní Skokanová je naší čtenářkou prokazatelně od roku 2006, v loňském roce naši knihovnu navštívila 112x a vypůjčila si rovných 100 knih.
Ocenění a drobné dárky předala ředitelka knihovny Mgr. Jana Sikorová a vedoucí Oddělení pro dospělé Mgr. Eva Šrámková a o hudební doprovod se postaral Mgr. Pavel Frind.
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) podporuje již řadu let oceňování nejlepších čtenářů veřejných knihoven. V průběhu propagační kampaně Březen – měsíc čtenářů knihovny pravidelně každý rok hledají své nejlepší čtenáře, aby je vyhlásily jako „Čtenáře roku“.
Cílem této aktivity je posilovat společenský význam a prestiž četby a ocenit ty, kteří služby knihoven nejvíce využívají.
Hlavním kritériem výběru Čtenáře roku 2023 je počet návštěv knihovny v roce minulém.

Čtenář roku 2023   Čtenář roku 2023