Akademie třetího věku 5. 12. 2022

Poslední přednáškou se pro rok 2022 rozloučila Akademie třetího věku při Městské knihovně Znojmo.

Ve velkém sálu kina Svět se v pondělí 5. prosince sešlo skoro sto seniorů, aby si vyslechli vystoupení s názvem Moravské folklorní regiony a advent. Přednášel Mgr. Jiří Ludvík, středoškolský učitel dějepisu, muzikant a vedoucí folklorního souboru Cimbálová muzika Antonína Stehlíka.

V první části přednášky jsme se dozvěděli spoustu nového o adventu a adventní době, o Vánocích a o proměnách hudby a jejím vnímání v průběhu času.

Po přestávce pan Ludvík pozval k cimbálu svou spoluhráčku Lenku Jíšovou, sám se chopil houslí a teorii nám krásně propojil s praxí. Nechal nás poslechnout rozdíly ve stupnicích dřívějších a dnešních, prozradil, jaké vlivy v sobě nese naše nejznámější koleda Narodil se Kristus Pán a na závěr přidal jednu koledu z Bantic.

Moc děkujeme účinkujícím a všem posluchačům, kteří Akademii třetího věku a Městské knihovně Znojmo zachovávají přízeň. Přejeme hezké prožití Vánoc a těšíme se na shledanou v novém roce 2023.

 Akademie třetího věku 5. 12. 2022 - Mgr. Jiří Ludvík    Akademie třetího věku 5. 12. 2022 - Mgr. Jiří Ludvík    Akademie třetího věku 5. 12. 2022 - Mgr. Jiří Ludvík    Akademie třetího věku 5. 12. 2022 - Mgr. Jiří Ludvík