Literární osvěžení – básnický workshop s Radkem Štěpánkem

V rámci projektu Literární osvěžení, které probíhá v Městské knihovně Znojmo, se studenti dvou tříd Gymnázia Dr. Karla Polesného zúčastnili básnického workshopu s básníkem Radkem Štěpánkem.

Zahájení proběhlo v konferenčním sálu knihovny, ale potom jsme se přesunuli do Hradebního příkopu a studenti začali tvořit na základě zadání.

Úkol zněl vlastně jednoduše: najděte si místečko, kde budete sami, a zkuste se napojit na přírodu, na sebe, na místo, kde se nacházíte. Napište cokoliv, co vás napadne: co vidíte, co slyšíte, kam se vám zaběhnou myšlenky. Všechno je správně.

Někteří studenti šli okamžitě na věc, někdo rozpačitě pokukoval po ostatních, pár nevědělo, co se sebou. Ale nakonec všichni v daném časovém limitu napsali báseň o několika slokách. 

Jako první svoji báseň přečetl Radek Štěpánek. Studenti dostali možnost si své texty vyměnit, aby se zachovala anonymita i intimita čteného.

Básně studenti četli na přeskáčku a nutno říct, že některé momenty byly velmi vtipné a jiné zase hodně hluboké. 

Za účast a spolupráci děkujeme paní učitelce Rivolové, paní učitelce Štimplové a jejich třídám. Velký dík patří samozřejmě básníku Radku Štěpánkovi za sdílení svých nápadů a vedení workshopu.

Jak workshop viděli sami studenti si můžete přečíst zde:

https://www.gymzn.cz/index.php?tc=0

Akce byla podpořena z dotace MK ČR
MK ČR

Literární osvěžení – básnický workshop s Radkem Štěpánkem   Literární osvěžení – básnický workshop s Radkem Štěpánkem   Literární osvěžení – básnický workshop s Radkem Štěpánkem   Literární osvěžení – básnický workshop s Radkem Štěpánkem