Nabídka besed pobočky Loucká pro rok 2023/2024

Nabídka besed pro MŠ a 1. ročník ZŠ:


SEZNÁMENÍ S KNIHOVNOU

Seznámení dětí s knihovnou. Vysvětlení pojmu knihovna. Jak jsou knihy rozděleny a jak je najít. Jak se správně chovat ke knihám.

Cílová skupina: MŠ, 1. ročník

Časová dotace: 45 minut

Vzdělávací oblast: Dítě a svět (MŠ), Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, pracovní


POHÁDKY A VEČERNÍČKY

Ukázka knih. Čtení pohádek. Vysvětlení pojmu spisovatel a ilustrátor. Poznávání pohádek a večerníčků. Práce s knihami a obrázky. Aktivní zapojení dětí.

Cílová skupina: MŠ, 1. ročník

Časová dotace: 45 min

Vzdělávací oblast: Dítě a svět (MŠ), Dítě a jeho psychika (MŠ), Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální


JARO

Povídání o jaru. Příroda se probouzí k životu. Tradice a zvyky. Práce s knihami, obrázky a Albi tužkou. Výtvarná činnost.

Cílová skupina: MŠ, 1. ročník

Časová dotace: 45 min

Vzdělávací oblast: : Dítě a svět (MŠ), Dítě a jeho psychika (MŠ), Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Informační a komunikační technologie

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální


LÉTO

Povídání o létě, přírodě, letních aktivitách. Práce s knihami a obrázky. Výtvarná činnost.

Cílová skupina: MŠ, 1. ročník

Časová dotace: 45 min

Vzdělávací oblast: : Dítě a svět (MŠ), Dítě a jeho psychika (MŠ), Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální


PODZIM

Povídání o podzimu. Příroda se připravuje na příchod zimy. Tradice a zvyky Práce s knihami a obrázky. Výtvarná činnost.

Cílová skupina: MŠ, 1. ročník

Časová dotace: 45 min

Vzdělávací oblast: : Dítě a svět (MŠ), Dítě a jeho psychika (MŠ), Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální


ZIMA

Povídání o zimě a zimním čase. Příroda odpočívá. Co dělají zvířata Práce s knihami, obrázky a Albi tužkou. Výtvarná činnost.

Cílová skupina: MŠ, 1. ročník

Časová dotace: 45 min

Vzdělávací oblast: : Dítě a svět (MŠ), Dítě a jeho psychika (MŠ), Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Informační a komunikační technologie

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální


MIKULÁŠ A VÁNOCE

Povídání o příchodu Mikuláše a Vánoc. Tradice a zvyky. Práce s knihami a Albi tužkou. Výtvarná činnost.

Cílová skupina:  MŠ, 1. ročník

Časová dotace: 45 min

Vzdělávací oblast: : Dítě a svět (MŠ), Dítě a jeho psychika (MŠ), Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Informační a komunikační technologie

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální


MASOPUST

Povídání o MASOPUSTU. Tradice a zvyky. Práce s knihami, obrázky a Albi tužkou. Výtvarná činnost.

Cílová skupina:  MŠ, 1. ročník

Časová dotace: 45 min

Vzdělávací oblast: : Dítě a svět (MŠ), Dítě a jeho psychika (MŠ), Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Informační a komunikační technologie

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální


VELIKONOCE

Povídání o VELIKONOCÍCH. Tradice a zvyky. Práce s knihami, obrázky a Albi tužkou. Výtvarná činnost.

Cílová skupina:  MŠ, 1. ročník

Časová dotace: 45 min

Vzdělávací oblast: : Dítě a svět (MŠ), Dítě a jeho psychika (MŠ), Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Informační a komunikační technologie

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální


DEN MATEK

Kdy slavíme DEN MATEK? Proč jsou pro nás maminky důležité? Motivační příběh. Práce s knihami a obrázky. Výtvarná činnost.

Cílová skupina:  MŠ, 1. ročník

Časová dotace: 45 min

Vzdělávací oblast: : Dítě a svět (MŠ), Dítě a jeho psychika (MŠ), Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Informační a komunikační technologie

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální

 

Nabídka besed pro ZŠ:


BÁJE A POVĚSTI

Pověsti města Znojma, Brna, Prahy. Vysvětlení pojmů báje a pověst. Seznámení se s vybranými pověstmi měst. Ukázky knih autorů Jiřího Svobody, Václava Cibuly a Eduarda Petišky.

Cílová skupina: 6. – 9. ročník

Časová dotace: 45 minut

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, občanské


1. SVĚTOVÁ VÁLKA V LITERATUŘE

Odraz 1. světové války v literatuře. V literatuře byla hlavně zaznamenána nesmyslnost války a její hrůzy. Seznámení s autory a jejich knihami. Ukázky z knih autorů: Erich Maria Remarque, Romain ROLLAND,  E.  M. HEMINGWAY, Jaroslav Hašek 

Cílová skupina: 6. - 9. ročník

Časová dotace: 45 minut

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Umění a kultura

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní


V DOBÁCH HRDINŮ A RYTÍŘŮ /EPOS/

Vysvětlení  pojmu epos. Seznámení s eposy: Epos o Gilgamešovi, píseň o Rolandovi, Tristan a Isolda, Ilias a Odysea. Ukázky knih.

Cílová skupina: 6. - 9. ročník

Časová dotace: 45 minut

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Umění a kultura

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní


NÁRODNÍ OBROZENÍ

Národní obrození jako proces formování moderního českého národa. Fáze NO a jeho buditelé. Seznámení s národními buditeli a jejich tvorbou. J. Dobrovský, M. Kopecký, Václav Matěj Kramerius, J. Jungmann F, Palacký, K. H. Mácha, K. J. Erben, J. K. Tyl, K. H. Borovský, B. Němcová a další. Ukázky knih.

Cílová skupina: 8. - 9. ročník

Časová dotace: 45 minut

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Umění a kultura

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní


CESTOPISY

Vysvětlení pojmu cestopis. Povíme si něco o tom, kdy vznikaly první cestopisy a kdo byl průkopníkem. Ukážeme si i knihy současných autorů.

Cílová skupina:  6. -9. ročník

Časová dotace: 45 min

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů, občanské, sociální a personální


ČESKÁ REALISTICKÁ PRÓZA

Česká realistická próza jako literární směr, který se zaměřuje na zobrazení skutečného života lidí v konkrétních historických a společenských podmínkách. Seznámení s autory a jejich knihami. Například Alois Jirásek, Karolína Světlá, Karel Václav Rais.

Cílová skupina: 8. - 9. ročník

Časová dotace: 45 min

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace

Klíčové kompetence: komunikativní, sociální a personální, k řešení problémů, sociální a personální


POHÁDKY A VEČERNÍČKY

Vysvětlení pojmu pohádka. Základní rozdělení pohádek. Seznámení s knihami a vybranými autory. Připomeneme nejznámější sběratele a autory světových i českých pohádek. B. Němcová, K. J. Erben, H. Ch. Andersen. Seznámení s večerníčky. Poznávání pohádek a večerníčků. Aktivní zapojení dětí.

Cílová skupina: 2. – 5. ročník

Časová dotace: 45 min

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální


BAJKY

Vysvětlení pojmu bajka. Seznámení se s bajkami, jejich místo v literatuře a proč nejsou zapomenuty. Autoři Ezop, La Fontaine, Krylov. Aktivní zapojení dětí do interpretace textu.

Cílová skupina: 3. – 5. ročník

Časová dotace: 45 min

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů, sociální a personální


BÁSNIČKY, ŘÍKÁNKY, HÁDANKY

Co to jsou básničky, říkanky a hádanky? K čemu slouží a jak nás mohou rozvíjet? Seznámení s knihami spisovatele Jiřího Žáčka a dalšími.

Cílová skupina: 2. - 5. ročník

Časová dotace: 45 minut

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost

Klíčové kompetence: komunikativní, k řešení problému


KOMIKS

Co je to komiks? Seznámíme se s jeho historii a povíme si něco komiksových hrdinech. Zkusíme psát text do „BUBLIN“ a vytvoříme komiks. Ukázky komiksů různých autorů.

Cílová skupina: 2. - 5. ročník

Časová dotace: 45 minut

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, řešení problému, činnostní učení


PRÓZA S DĚTSKÝM HRDINOU

Próza s dětským hrdinou zobrazuje dětského hrdinu zejména v typickém prostředí rodiny a školy. Nabízí čtenáři odpovědi na problémy, s nimiž se setkává. Seznámení s autory a jejich knihami. Například Petra Dvořáková, Ivona Březinová a další. Aktivní zapojení dětí.

Cílová skupina: 3. - 4. ročník

Časová dotace: 45 min

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace

Klíčové kompetence: komunikativní, sociální a personální, k řešení problémů, sociální a personální


PRÓZA S DĚTSKÝM HRDINOU

Próza s dětským hrdinou zobrazuje dětského hrdinu zejména v typickém prostředí rodiny a školy. Nabízí čtenáři odpovědi na problémy, s nimiž se setkává. Seznámíme se s historií dětských knih až po současné autory a jejich knihy. Například Charles Dickens, Mark Twain, Petra Dvořáková, Ivona Březinová a další.

Cílová skupina:  5. – 6. ročník

Časová dotace: 45 min

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace

Klíčové kompetence: komunikativní, sociální a personální, k řešení problémů, sociální a personální

Seznámení dětí s knihovnou. Vysvětlení pojmu knihovna. Jak jsou knihy rozděleny a jak je najít. Jak se správně chovat ke knihám.

Cílová skupina: 2. - 3. ročník

Časová dotace: 45 minut

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět,

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, pracovní


SEZNÁMENÍ S KNIHOVNOU / 4. - 5. ročník ZŠ/

Seznámení dětí s knihovnou. Vysvětlení pojmu knihovna. Jak jsou knihy rozděleny a jak je najít. Vysvětlení on-line katalogu a práce s ním na PC.

Cílová skupina: 4. - 5. ročník

Časová dotace: 45 minut

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět, Informační a komunikační technologie.

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, pracovní, k řešení problémů