Literárně vzdělávací pořady pro MŠ a 1. ročník ZŠ

Roční období-Velikonoce,Vánoce,Masopust v knížce-dle výběru.

 Povídání o vybraném období s ukázkou knih a společný čtením.
Cílová skupina: MŠ, 1. ročník
Časová dotace: 45 minut
Vzdělávací oblast: Dítě a svět (MŠ), Dítě a jeho psychika (MŠ), Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální
Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova.


Kamarádi z večerníčků
.

 Poznávaní postaviček, ukázky z večerníčků…/ Večerníček stále provází děti do postýlek, a tak si ukážeme knižní podobu oblíbených televizních hrdinů a zjistíme, jak moc je známe.
Cílová skupina: MŠ, 1. ročník
Časová dotace: 45 minut
Vzdělávací oblast: Dítě a svět (MŠ), Dítě a společnost (MŠ), Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět
Klíčové kompetence: komunikativní.


S KNIŽNÍM SKŘÍTKEM POPRVÉ V KNIHOVNĚ.

 Skřítek Hašpršpula se ocitl v knihovně mezi regály knih v knížce Tajemství jedné knihovny od spisovatelky Evy Dolejšové. Zábavnou formou seznámíme skřítka i děti s knihovnou a naučíme se vybrat pro sebe zajímavou knížku.
Cílová skupina: MŠ, 1. ročník
Časová dotace: 45 minut
Vzdělávací oblast: Dítě a svět (MŠ), Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, pracovní.


NAJDI MĚ. LESNÍ,MOŘSKÉ, A POD ZEMÍ DOBRODRUŽSTVÍ S VLKEM BERNARDEM.

 Cílová skupina: MŠ, 1. ročník
Časová dotace: 45 minut
Vzdělávací oblast: Dítě a svět (MŠ), Dítě a společnost (MŠ), Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět
Klíčové kompetence: komunikativní, k řešení problémů.


OTESÁNEK-MARIE TETOUROVÁ-POHÁDKY

Cílová skupina: MŠ, 1. ročník
Časová dotace: 45 minut
Vzdělávací oblast: Dítě a svět (MŠ), Dítě a společnost (MŠ), Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět
Klíčové kompetence: komunikativní, sociální a personální.