Literárně vzdělávací pořady pro 1. stupeň ZŠ

POHÁDKOVÝ SVĚT

Jak poznat pohádku a čím se liší od ostatních příběhů? Určíme si znaky pohádek a připomeneme nejznámější sběratele a autory světových i českých pohádek. B. Němcová, K.J.Erben, H.Ch. Andersen. Nezapomeneme ani na současné pohádky.
Cílová skupina : 1. – 2. ročník
Časová dotace: 45 min
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální.


BAJKY

Seznámení se s bajkami, jejich místo v literatuře a proč nejsou zapomenuty. Autoři Ezop, La Fontaine, Krylov. Aktivní zapojení dětí do interpretace textu.
Cílová skupina : 4. – 5. ročník
Časová dotace: 45 min
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů, sociální a personální Průřezová témata: Multikulturní výchova.


BESEDA O KNIHÁCH ČESKÝCH SPISOVATELŮ/ILUSTRÁTORŮ PRO DĚTI:

Ivona Březinová – 2. – 3. ročník Miloš Kratochvíl – 2. – 3. ročník Zuzana Pospíšilová -2. – 3. ročník Helena Zmatlíková - 100 let od narození ilustrátorky Heleny Zmatlíkové (r. 2023) Besedy o dalších autorech či ilustrátorech je možno objednat na přání cca 2 měsíce dopředu. BESEDA O AUTORECH SVĚTOVÉ BELETRIE PRO DĚTI: Astrid Lindgrenová, H. CH. Andersen.


PŘÍBĚHY O DĚTECH PRO DĚTI

Knížky s dětskými hrdiny, kteří řeší různé problémy se svým zdravím, v rodině, ve škole. Dítě se snadněji ztotožní s hrdinou svého věku. Tipy na knihy prověřené časem i oceňované knižní novinky.
Cílová skupina : 4. – 5. ročník
Časová dotace: 45 min
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace
Klíčové kompetence: komunikativní, sociální a personální, k řešení problémů, sociální a personální
Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova.


KOMIKS JAKO CESTA KE KNIZE.

 Seznamte se s komiksem a jeho stručnou historií. Je těžké napsat komiks a je opravdu tak snadné jej číst? Provází nás od dětství a ti největší čtenáři na komiksech často začínali. Dejte komiksu šanci a zkuste jaké to je být jeho autorem.
Cílová skupina: 4. - 5. ročník
Časová dotace: 45 minut Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, řešení problému, činnostní učení.


VÁNOCE V KNIZE.

 Zima a vánoční čas v knihách českých i světových autorů. Tradiční Vánoční příběhy a jejich knižní podoba. Tradice a kouzelné bytosti z celého světa, které nosí dárky dětem i dospělým. Cílová skupina : 2. – 5. ročník
Časová dotace: 45 min
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální
Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova.


VELIKONOCE V KNIZE.

 Beseda o velikonočních zvycích u nás a ve světě.
Cílová skupina : 2. – 5. ročník
Časová dotace: 45 min
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální
Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova.


POVĚSTI ZNOJMA A NAŠEHO KRAJE.

 Příběhy města Znojma a jeho okolí z historie, které se zachovaly dodnes. Díky kterým lidem je známe i v dnešní době? A co v nich vychází z reality a co už ne? Seznámení se s vybranými pověstmi města a kraje. Knihy autorů Jiřího Svobody a Heleny Lisické.
Cílová skupina: 4. - 5. ročník
Časová dotace: 45 minut
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, občanské.


CESTUJEME PO SVĚTĚ ANEB PŘÍPRAVA NA PRÁZDNINY.

Spolupráce a komunikace ve skupinách, hledání informací o vybrané zemi a jejich prezentace. Co vše se nám hodí při cestování a kde všude jsme už byli.
Cílová skupina : 4. – 5. ročník
Časová dotace: 45 min
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů, občanské, sociální a personální
Průřezová témata: Multikulturní výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech .


POEZIE U NÁS ŽIJE

Knihy básní i říkadel pro nejmenší mají v knihovnách své stálé místo a není s nimi nuda. Ukázky klasických a současných autorů poezie. Aktivní hraní s básněmi a veršování v běžném životě pro každého. Přizpůsobeno věku dle objednávky učitele.
Cílová skupina: 1. - 3. ročník
Časová dotace: 45 minut
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost
Klíčové kompetence: komunikativní, k řešení problému.


HRÁTKY S ALBI. Vyjmenovaná slova, Hravá angličtina, Hravá přírodověda.

Cílová skupina: 3. - 5. ročník
Časová dotace: 45 minut
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, řešení problému, sociální a personální.


ČTENÁŘSKÉ KOSTKY, ČTENÁŘSKÁ VĚŽ.

Hra do škol, která podporuje čtenářskou gramotnost, znalost klasických děl a autorů dětských knih, ale také fantazii, koncentraci a zručnost.

Cílová skupina: 3. - 5. ročník
Časová dotace: 45 minut
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, řešení problému.