Registrace

Uživatelem služeb naší knihovny se může stát:
  • každý občan ČR, který má bydliště, pracoviště nebo školu ve Znojmě a přidružených obcích nebo může knihovnu pravidelně navštěvovat
  • děti a mladiství do 15 let po předložení písemného souhlasu jednoho z rodičů nebo jejich zákonného zástupce
  • veřejná instituce se sídlem ve Znojmě a přidružených obcích
  • příslušník jiného státu, který má povolení k pobytu v ČR.

Uživatelem služeb MěK se stává občan nebo instituce zaregistrováním a vydáním čtenářského průkazu.

Registrační poplatek se vybírá na rok, a to bez ohledu na množství půjčených knih a množství využitých služeb. Platí se pouze na jednom z profesionálních pracovišť MěK. Roční registrační čtenářský poplatek činí pro dítě 30,- Kč; pro studenty a důchodce 60,- Kč; pro ostatní uživatele 120,- Kč, pro veřejné instituce 200,- Kč. Při jednorázovém využití služeb MěK (bez vystavení registračního průkazu) platí děti 5,- Kč, ostatní uživatelé 30,- Kč, veřejné instituce 15,- Kč, týdenní registrační poplatek pro návštěvníky Znojma (červen, červenec, srpen) 40,- Kč.

Sankční poplatky a ceny služeb za úhradu (tj. za nadstandardní služby - zpracování rešerší, rezervace knih, půjčování audiovizuálních dokumentů apod.) jsou uvedeny v Ceníku služeb MěK, který je k nahlédnutí na každém pracovišti MěK.

Výpůjční lhůta pro půjčování klasických dokumentů mimo knihovnu je 4 týdny. Půjčování speciálních dokumentů mimo knihovnu a prezenční půjčování do studovny mají zvláštní půjčovní režim (např. audiovizuální dokumenty se půjčují na 1 den, případně od pátku do pondělí). Prezenčně se půjčuje poslední číslo periodik, vybrané kompletní ročníky periodik, speciální dokumenty a fond příruční knihovny. Požadované dokumenty, které nemá MěK ve svých fondech, může knihovna uživateli zajistit prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby.