Ceník poplatků a služeb

Manipulační poplatky

a) profesionální pracoviště MěK: manipulační poplatek za registraci se vybírá na rok, a to bez ohledu na množství půjčených knih a množství využitých služeb. Platí se pouze na jednom z profesionálních pracovišť MěK, a to ve výši:
 děti a mládež do 15 let  30,- Kč
 studenti, důchodci  60,- Kč
 dospělí  120,- Kč
 dospělí nad 75 let  0,- Kč
 právnické osoby  200,- Kč
 domy pečovatelské služby  0,- Kč
 jednorázově děti do 15 let  5,- Kč (pouze prezenčně nebo absenčně na kauci)
 jednorázově ostatní uživatelé  30,- Kč (pouze prezenčně nebo absenčně na kauci)
 jednorázově veřejné instituce  15,- Kč (pouze prezenčně nebo absenčně na kauci)
 týdenní registrační poplatek pro návštěvníky Znojma (červen, červenec, srpen)  40,- Kč (pouze prezenčně nebo absenčně na kauci)

b) poplatky na neprofesionálních pobočkách v integrovaných obcích Konice, Mramotice, Načeratice: manipulační poplatek za registraci se vybírá na rok, a to bez ohledu na množství půjčených knih a množství využitých služeb.
 děti a mládež do 15 let  10,- Kč
 ostatní uživatelé  20,- Kč
Za studenta se považuje osoba, která se prokáže průkazem o studiu, nejdéle však do 26 let. Uživatel se může zaregistrovat také pouze na půl roku za poloviční paušální cenu.


Sankční poplatky

1.Ztráta čtenářského průkazu
Za manipulaci a vystavení duplikátu čtenářského průkazu ztraceného v období jeho platnosti se účtuje manipulační poplatek 30,- Kč.

2.Poškození čárkového kódu
Za manipulaci a obnovení poškozeného čárkového kódu v knize se účtuje manipulační poplatek 20,- Kč.

3. Neohlášená změna adresy
Za zjišťování neohlášené změny adresy se vybírá manipulační poplatek 20,- Kč.

4. Obsluha bez čtenářského průkazu: 5,- Kč.

5. Vymáhání nevrácených výpůjček
a) poplatky z prodlení a za upomínky: uživatelé do 15 let
 nedodržení výpůjční lhůty  10,- Kč
 po uplynutí 10 dnů od výpůjční lhůty  15,- Kč
 1. upomínka po uplynutí dalších 10 dnů  30,- Kč
 upomínací dopis ředitele (10 dnů po upomínce)  80,- Kč

Za agendu spojenou s přípravou vymáhání právní cestou se účtuje jednotný poplatek 30,- Kč. K částce se připočítá poplatek advokátní poradny.

b) poplatky z prodlení a za upomínky: uživatelé od 15 let

 připomínka e-mailem  0,- Kč
 nedodržení výpůjční lhůty  10,- Kč
 po uplynutí 10 dnů od výpůjční lhůty  20,- Kč
 1. upomínka po uplynutí dalších 10 dnů  50,- Kč
 upomínací dopis ředitele (10 dnů po upomínce)  100,- Kč

Za agendu spojenou s přípravou vymáhání právní cestou se účtuje jednotný poplatek 30,- Kč. K částce se připočítá poplatek advokátní poradny.

6. Náhrada všeobecných škod

Postupuje se podle čl.24 Knihovního řádu: k náhradě škody se připočítává manipulační poplatek:

 k náhradě tištěného dokumentu  50,- Kč
 k náhradě CD  100,- Kč
 

Ostatní poplatky

 Upozornění k vyzvednutí rezervovaných knih
běžnou poštou (tj. na korespondenčním lístku). E-mailem zdarma.
 20,- Kč (při vyzvednutí)
 Půjčování audiálních dokumentů (CD)  10,- Kč/týden
 Meziknihovní výpůjční služba  70,- Kč poštovné a cena požadovaná cizí institucí
Práce s Internetem nebo scannerem:
 Děti a mládež do 15 let  0,- Kč
 Ostatní uživatelé  0,- Kč
 Práce s multimédii  0,- Kč
 Použití internetu-placené zdroje a ostatní placené databáze (CODEXIS)  20,- Kč/1 hod. (placen reálný čas)
Použití tiskáren:
 Černobílý tisk z - ASPI, Internet  2,- Kč/1 strana textu, 3,- Kč oboustranně
 Barevný tisk - Internet, multimédia, scanner  5,- Kč/1 strana textu, 15,-Kč celostr. obrázek
Zpracování rešerší:
 Paušální poplatek  100,- Kč
 
Reprografické služby:
formát A3 formát A4 formát A5
 1 stranně  2 stranně  celo-str. foto  2 stranně foto  1 stranně  2 stranně  celo-str. foto 2 stranně foto  1 stranně  2 stranně celo-str. foto  2 stranně foto
 2,- Kč  3,- Kč  6,- Kč  12,- Kč  1,- Kč  2,- Kč  5,- Kč  10,- Kč  1,- Kč  2,- Kč  4,- Kč  8,- Kč
 
Laminováni dokumentů:
formát A3 formát A4 formát A5
20,- Kč 10,- Kč 10,- Kč
 
Kroužková vazba (do druhého dne):
  30,- Kč