Alois Stehlík

  • učitel, paleontolog

Alois Stehlík se narodil 14. června 1877 v Líšni.

Byl prvním ředitelem české měšťanky a také uznávaným paleontologem.

V letech 1889-92 studoval na gymnáziu, odkud odešel na učitelský ústav v Brně, kde v roce 1896 maturoval. Ještě téhož roku byl ustanoven učitelem na obecné škole v Brně-Žabovřeskách. Již tehdy se zajímal o přírodní vědy a navštěvoval přednášky na tehdejší německé Vysoké škole technické v Brně. Jako dobrý cvičenec tělocvičné jednoty Sokol získal v roce 1900 aprobaci z tělocviku pro střední školy. V dubnu 1903 dosáhl způsobilosti vyučovat na měšťanských školách přírodopis, fyziku, chemii a matematiku. V letech 1904-1909 vyučoval na měšťanských školách v Rosicích a Brně-Židenicích.

Dne 15. září 1909 byl ustanoven prvním ředitelem nově zřízených Českých měšťanských škol v Moravském Krumlově, kde působil bezmála 20 let.

V roce 1921 se dal zapsat jako mimořádný posluchač na Přírodovědeckou fakultu Masarykovy university v Brně. Po dosažení absolutoria v roce 1926 předložil ještě téhož roku disertační práci a získal doktorát přírodních věd z oboru geologie a paleontologie. V roce 1929 přešel z Moravského Krumlova do Brna. Působil jako ředitel měšťanské školy v Řeznické ulici až do roku 1937, kdy odešel do penze.

Již v roce 1930, tedy rok po svém příchodu do Brna, byl jmenován paleontologem diluviálního oddělení zemského muzea v Brně. Během doby se vypracoval na odborníka zvláště v osteologii a paleontologii diluviálních savců. Podílel se na paleontologické části výstavy „Anthropos“. Jako uznávaný vědec se v roce 1933 zúčastnil mezinárodního kongresu ve Washingtonu. V roce 1937 habilituje jako soukromý docent na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity ze zoopaleontologie. Zavření českých vysokých škol Němci však brzy přerušilo toto jeho učitelské působení. S pílí jemu vlastní pracoval i nadále za obtížných podmínek v Moravském zemském muzeu.

Alois Stehlík se svými žáky (1927)

Tragicky zahynul 27. dubna 1945, kdy jej při osvobozovacích bojích o Brno zabila střepina granátu. Jeho jméno je vyryto mezi oběťmi války z řad učitelů na Moravě na pamětní desce umístěné v bývalém sídle zemské školní rady na Moravském náměstí. Město Moravský Krumlov propůjčilo Aloisi Stehlíkovi čestné občanství „in memoriam“.

LITERATURA:

  • GRUNOVÁ, Eva. Osobnosti českého školství a vlastenecké spolky v Moravském Krumlově. Ke stému jubileu české měšťanky v Moravském Krumlově. Moravský Krumlov : Základní škola, 2009. S. 87-93.
  • JKR. Alois Stehlík čestným občanem. Znojemsko. Roč. 8, č. 27 (05.07.1967), s. 3.


Referátek pro Vás vypracovala Michaela Vrábelová.