Znáš svoji knihovnu?

Znáš svoji knihovnu?1. V které ulici se nachází Městská knihovna Znojmo?
a) na Zámečnické
b) na Václavském náměstí
c) na Pražské

2. V který den má dětské oddělení zavřeno?
a) v pondělí
b) v pátek
c) ve středu    
    
3. Jak dlouhá je výpůjční doba knih?
a) týden
b) rok
c) měsíc

4. Čtenáři si na dětském oddělení mohou:
a) půjčovat pouze knihy
b) půjčovat knihy i časopisy a vyhledávat informace na internetu
c) půjčovat knihy a časopisy

Znáš svoji knihovnu?
5. Pohádky jsou označeny na hřbetě štítkem, který je:
a) modrý
b) zelený
c) červený    

6. Kdy může čtenář dostat upomínku?
a) když nemá dlouho půjčené žádné knihy
b) když si knihu, kterou má doma, chce přečíst paní knihovnice
c) když nevrátí knihy ve stanovém termínu