Malý kvíz

1. Co je společné uvedeným místům

Karlovy Vary, Luhačovice
Lipno, Orlík
Hluboká, Červená Lhota

2. Kdo pronesl větu: Toho bohdá nebude, aby český král z boje utíkal

a/ Přemysl Otakar II.
b/ Karel IV.
c/ Jan Lucemburský

3. Která osobnost nepatří do Starých pověstí českých od A. Jiráska?
Bivoj, Kazi, Krok, Marie Terezie, Libuše