Logické myšlení

1. Jak tyto řady budou pokračovat?      
Jiří – víří - ?
Adam – Božena – Cyril - ?

2. Jak vyjádříš číselně slovo žádné?

3. Jak se napíše jedním slovem -  suchá tráva?