Odkazy pro zdravotně postižené

Internetové servery, vyhledávače

 • Alfabet – informační servis pro rodiče dětí se zdravotním postižením

 

http://www.alfabet.cz

 • Centrum pro zdravotně postižené Jihomoravského kraje

 

http://www.volny.cz/szdpbrno

 • Handiweb – katalog a vyhledávač pro zdravotně postižené

 

http://www.handiweb.cz

 • Helpnet – informační portál pro osoby se specifickými potřebami

 

http://www.helpnet.cz

 • Infoposel – informační systém pro zdravotně postižené

 

http://www.infoposel.cz

 • Internetporadna – informační a diskusní server pro osoby se specifickými potřebami

 

http://www.internetporadna.cz

 • Křižovatka – vyhledávač pro zdravotně postižené

 

http://www.krizovatka.cz

 • První krok – informační centrum pro zdravotně postižené

 

http://www.medikatalog.cz

 

Sdružení, nadace

 • Bariéry – Nadace Charty 77

 

http://www.bariery.cz

 • Centrum Paraple

 

http://www.paraple.cz

 • Česká abilympijská asociace

 

http://www.abilympics.cz

 • Český červený kříž

 

http://www.cck-cr.cz

 • Sdružení zdravotně postižených v ČR

 

http://www.czechia.com/szdp

Sluchově postižení

 • Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící

 

http://tlumoceni.gong.cz

 • Česká unie neslyšících

 

http://www.cun.cz

 • Deafnet – internetové stránky pro neslyšící

 

http://www.deafnet.biz

 • Gong – měsíčník sluchově postižených

 

http://www.gong.cz

 • Internetové služby pro neslyšící

 

http://www.neslysici.cz

 • Katalog pomůcek pro neslyšící

 

http://www.kompone.cz

 • Pevnost – České centrum znakového jazyka

 

http://www.pevnost.com

 • Ticho.cz – server pro neslyšící

 

www.ticho.cz

 

Zrakově postižení

 • Krajské středisko pro slabozraké a nevidomé v Brně

 

http://www.brno.braillnet.cz

 • Obzory – internetový časopis pro slepé a těžce zrakově postižené

 

http://www.obzory.cz

 • Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých

 

http://www.braillnet.cz

 

Tělesně postižení

 • Občanské sdružení Bez bariér

 

http://www.bezbarier.cz

 • Svaz tělesně postižených v ČR

 

http://www.svaztp.cz

 

Různé

 • Alergia – odborné stránky o alergii a astmatu

 

http://www.alergia.cz

 • Český registr dárců kostní dřeně

 

http://www.czechbmd.cz

 • Diabetes – Svaz diabetiků ČR

 

http://www.diabetes.cz

 • Fokus – Sdružení pro péči o duševně nemocné

 

http://www.fokus-praha.cz

 • Gynekologie – informační server

http://gyn.cz

 • Homeopatie

 

http://www.homeopatie.cz

 • Liga proti rakovině

 

http://www.lpr.cz

 • Majáky – komunikace s dlouhodobě nemocnými dětmi

 

http://www.majaky.cz

 • Miminka – vše co potřebujete vědět o dětech do 3 let

 

http://www.miminka.cz

 • Společnost dialyzovaných a transplantovaných

 

http://www.znovu.cz/sdat

 • Sdružení celiaků

 

http://www.celiac.cz/

 • STOB – Stop obezitě

 

http://www.stob.cz

 • Unie Roska- občanské sdružení pro postižené roztroušenou sklerózou

 

http://www.braillnet.cz/roska/rs.html

 

Zdravotnictví

 • Katalog zdravotnických pomůcek

 

http://www.medikatalog.cz

 • Lékárna

http://www.lekarna.cz

 • Lékařské informační centrum

 

http://www.help-lic.cz

 • Ordinace – zdravotnický web

 

http://www.ordinace.cz

 • Ruce - problematika neslyšících a znakového jazyka

http://www.ruce.cz