Služby Města Znojma

Město Znojmo

http://www.znojmocity.cz

Obroková 10,12669 02 Znojmo

 

Je zřizovatelem Domů s pečovatelskou službou:

 • Vančurova 8, Znojmo
 • Vančurova 17, Znojmo
 • Jarošova 26, Znojmo
 • Dukelská 148-150

 

 

 

Jedná se o bytový fond s cílovým určením pro seniory a možností zavedení pečovatelské služby: tu zajišťuje CSS Znojmo, Rudoleckého 858/23, Znojmo

Městský úřad Znojmo

http://www.znojmocity.cz

Odbor sociálníNáměstí Armády 8669 02 Znojmo

vedoucí odboru:Mgr. Karel Burdík,

Zajišťuje provoz DPS, poskytuje služby a poradenství osobám, které se octly v nepříznivých životních podmínkách:

 • Nezaměstnaní
 • Rodiny s dětmi
 • Právní ochrana dětí
 • Senioři
 • Zdravotně postižení
 • Rómský poradce
 • Nesvéprávné osoby
 • Protidrogový koordinátor
 • Terénní pracovníci
 • Kurátoři pro dospělé, děti a mládež

 

Městský úřad Znojmo

http://www.znojmocity.cz

Odb. st. sociální podpory

Náměstí Armády 8669 02 Znojmo

vedoucí odboru:Mgr. Dana Pokorná

 

Zabývá se dávkami státní sociální podpory, od příjmů žádostí po kontrolu dávek a rozhodování ve správním řízení.

Městský úřad Znojmo

http://www.znojmocity.cz

Odbor školství a kultury

Obroková 10, 12669 02 Znojmo

vedoucí odboru:Ing. Marie Čejková

 

Plní dílčí úkoly v oblasti sociální péče se zaměřením na kulturu a vzdělávání, a to i prostřednictvím příspěvkových organizací Města Znojma.

Podílí se na zpracování koncepčních materiálů Města Znojma v oblasti sociální péče.

Podporuje projekty zaměřené na minoritní skupiny obyvatel.

Městská policie ZnojmoTel.: 515 225 555         515 223 414

Město Znojmo získalo 30. 11. 2004 ocenění v oblasti sociální péče za zaměstnávání 5 osob se zdravotním znevýhodněním při obsluze monitorovacího kamerového systému Městské policie Znojmo