Služby MěK Znojmo

Služby pro nevidomé a slabozraké:

 • zvukové knihy pro nevidomé
 • časopisy pro slabozraké
 • zásilková služba pro zrakově postižené regionu Znojemsko
 • MVS jednotlivých titulů, výpůjčky a zápůjčky souborů zvukových knih – ve spolupráci s jinými knihovnami, zejména Knihovnou a tiskárnou pro nevidomé K. E. Macana v Praze (http://www.ktn.cz ) a MěK Třebíč (http://www.knihovnatr.cz)
 • individuální proškolování na internet, asistence při práci s ICT
 • poradenství a asistence při poskytovaných službách
 • společné akce, výroba plakátů a kopírovací služby pro akce nevidomých služby jsou bezplatné.

Služby pro nevidomé jsou poskytovány v odděleních:
 • zvukové dokumenty – hudební oddělení, 2. poschodí centrální knihovny
 • služby pro děti: v dětském oddělení centrální knihovny dle individuálních potřeb
 • výpůjční řád pro nevidomé
 •  vyhledávání zvukových knih v on-line katalogu - podle klíčového slova: nevidomí https://baze.knihovnazn.cz/katalog)
 
Spolupráce MěK s OSZP a organizací nevidomých ve Znojmě:
 • Poradenství pro nevidomé zajišťuje:
Centrum pro zdravotně postižené Jihomor. kraje, detašované pracoviště Znojmo,Zámečnická 10, 669 02 Znojmo, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel./fax 515 224 924, poradní dny: pondělí a středa 9.30 – 12.00 , 12.30 – 15.30 hod.

Spolupráce MěK s TyfloCentrem Brno, o.p.s. regionální pracoviště Znojmo:
TyfloCentrum Brno, o.p.s. - regionální pracoviště Znojmo
TyfloCentrum Brno, o.p.s.
regionální pracoviště Znojmo
Dukelských bojovníků 3460/150
671 81 Znojmo 5

tel. 532 307 909, 774 715 107
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Jana Puchegger Chadalíková, sociální pracovnice
el. 774 715 107, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Další aktivity MěK pro minoritní skupiny obyvatel a v sociální oblasti:

 • spolupráce se Speciální školou pro mentálně postižené děti: speciální besedy dětského oddělení zaměřené na rozvoj čtenářství (využití obrázkových knih, soutěží, skládání vět pomocí písmen a obrázků, …), dovedností při práci s PC (Myš je můj kamarád), manuální zručnosti a kreativity (aktivní zapojení dětí ve všech typech besed); příprava besed – dle potřeb školy
 • spolupráce se ZŠ s dyslektickými třídami: speciální besedy zaměřené na rozvoj čtenářství a zafixování vyučované látky; dle potřeb školy
 • poradenství pro neziskové organizace a spolupráce s ICN Praha
 • podpora vzdělávání a volnočasových aktivit seniorů:
 1. individuální bezplatné proškolování v ICT
 2. výpůjční služba v pečovatelském domě Vančurova
 3. Akademie třetího věku - od roku 2008
 • podpora cílových skupin obyvatel s nižšími příjmy
 1. individuální bezplatné proškolování v ICT cílových skupin: maminky na MD, nezaměstnaní, senioři (viz výše),
 2. bezplatné služby nevidomým
 • podpora zdravého způsobu života ve spolupráci s Klubem zdraví (celoroční cyklus přednášek v novém konferenčním sále)
 • podpora integrace národnostních menšin se zaměřením na menšiny regionu (vietnamská, albánská a romská menšina)
 1. spolupráce s Multikulturním centrem Praha (http://www.mkc.cz)
 2. proškolování pracovníků knihovny
 3. cílené doplňování knihovních fondů, od r. 2000 odebírání 2 titulů romsko-českých časopisů
 • podpora jazykových znalostí a celoživotního vzdělávání s cílem přispět ke snížení nezaměstnanosti ve městě i regionu, podpora příhraniční spolupráce:
 1. Knihovna rakouské literatury
 2. Knihovní fond: jinojazyčné dokumenty, odborné publikace; ediční činnost; využívání databází; proškolování v ICT
 • podpora identifikace obyvatel okrajových částí města s městem: zavádění internetu a rozšiřování provozních hodin na 3 neprofesionálních pobočkách MěK, zlepšení prostorových podmínek poboček; dokončeno: Znojmo-Načeratice, Znojmo-Mramotice
 • podpora identifikace obyvatel s městem i regionem:
 • podpora obnovy  i vzniku nových tradic, spolupráce se spolky, pořádání kulturních a vzdělávacích akcí s regionální tématikou, soutěže pro děti
 • fond regionálních dokumentů, tvorba regionálních databází, ediční činnost
 • www stránky MěK – sekce Služby - Služby sociální

Přístupnost knihovny pro zdravotně postižené (bezbariérový přístup):

 • výtah a sociální zařízení pro vozíčkáře: v provozu od 16. 12. 2004
 • nájezdová zvedací plošina pro vozíčkáře ve vstupním vestibulu: v provozu od 12/2008