Nabídka služeb

Vytisknout

Městská knihovna Znojmo je knihovnou pověřenou regionálními funkcemi. Regionální funkce zahrnují níže uvedené služby, které poskytujeme všem knihovnám znojemského regionu řádně zaevidovaným na Ministerstvu kultury a které mají s Měk Znojmo podepsanou smlouvu o poskytování služeb.

Poskytované služby:

1. Poradenská a konzultační činnost

2. Statistika knihovnických činností

3. Vzdělávání knihovníků, semináře, porady

4. Tvorba výměnných fondů, oběh a distribuce

Knihy výměnného fondu můžete vyhledávat v ON-LINE katalogu naší knihovny, knihy výměnného fondu mají signaturu VF, ostatní patří do fondu Městské knihovny a lze je zapůjčit ostatním knihovnám pouze meziknihovní výpůjční službou. Z výměnného fondu si lze zapůjčit také audioknihy, hry a ozoboty.

Pravidla pro půjčování souborů výměnného fondu jsou obsažena v knihovním řádu.

5. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů

6. Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků obce a jejich distribuce

7. Servis výpočetní techniky