Rekonstrukce

Vytisknout

Od r. 1997, kdy se zřizovatelem knihovny stalo Město Znojmo, probíhá postupná rekonstrukce centrální knihovny, částečně i poboček MěK Znojmo.

Rekapitulace průběhu rekonstrukce

Výchozí stav budovy centrální knihovny na Zámečnické ulici k l. l. 1997:

Projektová dokumentace:

Průběh rekonstrukce v období let 1997 – 2004:

r. 1998:

r. 1999:

r. 2000:

r. 2001 – 2002:

r. 2003 – 2004:

V této etapě byla dokončena půdní vestavba a provedeny práce, bezprostředně související se zprovozněním půdní vestavby a přístavbou výtahu:

r. 2005:

r. 2006:

r. 2007:

 

r. 2008:


Náklady na rekonstrukci v období let 1997 – 2004:      12,940.530,-- Kč