Zobrazení: 973
Jindřich Vyhnánek se narodil 3. července 1885 v Praze.

Jeho otec byl chudým řemeslníkem, ale dopřál svému synovi vyššího vzdělání.

Již jako student vynikal hudebním uměním, zejména ve hře na housle a klavír, a účastnil se hudebního života v Praze. Po maturitě na učitelském ústavě v roce 1905 odešel do zněmčeného Znojma, kde byl svědkem národnostního a sociálního útisku Čechů. Tady jako český učitel bojoval za základní práva české menšiny.

V roce 1915 nastoupil vojenskou službu a rok byl internován jako politicky podezřelý u Vídně a Bratislavy. Po propuštění z vojenské služby v roce 1916 byl pověřen správou tehdejší trpěné české dvoutřídní školy až do konce války. Za předmnichovské republiky působil nepřetržitě jako vzorný ředitel 2. obecné školy.

Jeho kulturní činnost byla opravdu bohatá a plodná. Byl spoluzakladatelem Městské hudební školy, Znojemské filharmonie, pořadatelem koncertů. V letech 1924-1927 byl členem „Jihomoravského kvarteta“.

Láska k přírodě ho vedla k hlubokým vědomostem z oboru mykologie a stal se spolupracovníkem profesora Smotlachy. Ve funkci okresního, později župního značkovatele odhaloval nejkrásnější, předtím širší veřejnosti utajené, partie Podyjí a zachycoval je fotoaparátem s uměleckým smyslem pro kompozici, souhru světla a stínu, půvabnost a náladu krajiny.

Po okupaci Znojma odešel do svého rodiště – Prahy, kde působil jako ředitel školy v Košířích. Po návratu do Znojma v roce 1946 pomáhal budovat školství ve Znojmě. Zpustošené a úplně vydrancované školy dostaly brzo moderní zařízení a pomůcky.

Do roku 1951 vyučoval na IV. střední škole. Jeho „Pěvecká úderka“ v období 3 let vystoupila veřejně 120krát a vysoká kvalita tohoto souboru byla oceněna v soutěži krajského kola „lidové umělecké tvořivosti“ v Brně pochvalným uznáním.

V roce 1952 převzal funkci tajemníka odbočky Československé společnosti pro šíření politických a vědeckých znalostí, která díky jeho neúnavné a svědomité organizační práci vykonala stovky úspěšných přednášek ve městě a na venkově.      

Jindřich Vyhnánek zemřel v srpnu 1963 ve Znojmě.

LITERATURA:

Referátek pro Vás vypracovala Michaela Vrábelová.