Zobrazení: 1032
Rodiště Georga Scherka Horní Břečkov

Georg Scherka se narodil 3. dubna 1833 v Horním Břečkově.

Narodil se sedláckým rodičům jako jedno z mnoha jejich dětí. Ačkoli rodiče nebyli zrovna bohatí, snažili se dát svým dětem maximum.

Malý Georg rozhodně nebyl duší sedlák jako jeho rodiče a neměl k tomuto řemeslu pražádný vztah. Ačkoli mu bylo líto, že nemůže potěšit své rodiče zájmem o hospodaření na rodné hroudě, tak odhodlání jít si svou cestou bylo silnější než on. Na tehdejší dobu se rodiče zachovali docela pokrokově a rozhodli se podporovat svého syna ve všem, co si vysnil. Stal se žákem Unterrealschule ve Znojmě, kterou absolvoval s vyznamenáním.

Ve školním roce 1851-1852 navštěvoval Vyšší pedagogický kurz ve Vídni, kde se stal učitelem pro 2. stupeň základních škol. Během této doby navštěvoval pravidelně Vysokou školu technickou ve Vídni, kde se mohl stát řádně zapsaným ve vyšším semináři, když hospodářská situace jeho rodičů zhatila jeho úkoly a ambiciózní plány.

V roce 1853 přijal v dolnorakouské obci Großharras místo nižšího učitele, a po roce dostal místo na znojemské reálné škole. Na jeho znojemskou činnost dohlížela mimo jiné Biskupská konzistoř v Brně. Plat sice nebyl nijak zářivý, ale mladý Georg se snažil vyžít a prohlubovat si kvalifikaci i z toho mála, co vydělal.

Když v roce 1856 dosáhl 23 let, byl přijat jako učitel v Tullnu a brzy na to v St. Pölten v Dolním Rakousku. Ale také tady to nebylo s platem nijak valné. Přišel rok 1857 a mladý učitel dostal nabídku slibného povolání za větší peníz v Lippě v Banátu a ten se velice brzy stal jeho druhým domovem.

V Lippě měl v rámci svého kantorského místa na starosti varhaníky. Ale ani tady nepobyl dlouho, už 1. srpna 1858 zakotvil v Hatzfeldu, kde se podílel také na tvorbě pohřebních písní. V Hatzfeldu byl považován za předního učitele a varhaníka. V roce 1876 se stal dokonce ředitelem obecné školy, kde vychoval velmi duchaplně a svědomitě mnoho pokolení a 1. července 1901 odešel na zasloužený odpočinek.

Byl 49 let činný v učitelském úřadě a tomuto povolání zasvětil celý svůj život. Tehdejší ministr kultury a školství Julius Wlassics mu nechal prostřednictvím tehdejšího školního inspektora Dr. Michaela Szaboa udělit pochvalu. Udělené uznání bylo ve formě řádu, který bylo málokdy udělováno německým učitelům.

Byl také poctěn oceněním školního výboru obce Hatzfeld za vysoké zásluhy jedinečných učitelů a vychovatelů. 28. září 1904 zasedala Jihomaďarská učitelská jednota v Temešváru a udělila mu na hlavním shromáždění čestné členství. Scherka se i přes jeho pokročilý věk naučil maďarsky, aby mohl na tomto shromáždění komunikovat s ostatními členy.

Byl také členem školní inspekce, viceprezident jihomaďarské učitelské jednoty a dlouhý čas také předseda Hatzfelder Zweigvereins (hatzfeldského spolku).

Varhaníci byli vyučováni Georgem Scherkem do 31. března 1914, takže až do úctyhodných 81 let věku. Celkem strávil v Hatzfeldu 56 let jako varhaník. Mimo všechnu zmíněnou činnost dával ještě soukromé hodiny. Během jejich činnosti vyškolil zhruba stovku učitelů, jeho životní dráha byla zasvěcena soukromé výchově.

Další jeho činností bylo například skládání a sbírání písní. Díky tomu vzniklo v roce 1882 na 96 stranách 112 Preludií pro varhany, 1884 v nakladatelství Hatzfeldského knihkupectví Franze Kremmera jeden církevní zpěvník, který se rozšířil po celé Banátské zemi. Mimo jiné byla Johanem Kremmerem vydána v roce 1886 sbírka jeho písní „Kirchengesänge für katolische Christen“.

Georg Scherka podlehl 29. ledna 1915 záludné třídenní plicní chorobě. Byl pohřben na hřbitově v Hatzfeldu v jednom z čestných obecních hrobů.

LITERATURA:

Referátek pro Vás vypracovala Michaela Vrábelová.