Josef Doré

  • malíř, rytec
Josef Doré se narodil v roce 1805 ve Francii.

Jeho otec byl vojenským vychovatelem mladého hraběte Stanislava Mniszka, tedy majitele vranovského dominia v letech 1799 až 1846. Někdy okolo roku 1830 se usadil na Vranově a žil zde téměř padesát let až do své smrti.

Svou úspěšnou profesionální kariéru začal jako malíř a tiskař vranovské továrny na kameninu, někdy v polovině třicátých let se stal přednostou jejího tiskařského oddělení.

Roku 1842 ho Mniszek jmenoval kontrolorem obchodů, roku 1846 obchodním správcem a v roce 1863 ředitelem továrny. Jeho organizační přínos pro závod byl nemalý, podobně jako přínos umělecký – je autorem důležitých a velmi zdařilých kresebných návrhů pro malbu a tisk.

Nový Hrádek u Lukova, kresba tužkou

Působil také ve funkci příležitostného malíře vranovské šlechty, ale věnoval se i vlastní tvorbě. Nevyhýbal se rovněž církevním námětům. Dodnes se po něm zachovaly oltářní obrazy v Lesné, ve Stálkách a v Lančově, ale například i dvě signované práce v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Vranově – „Ecce Homo“ z roku 1853 a „Kristus na břehu Genezaretského jezera“ z roku 1863.

Jako malíř byl především krajinář. Náměty čerpal nejčastěji z vranovského okolí, hojně maloval i zámeckou vedutu, zabýval se krajinnými italskými motivy. Roku 1871 se zúčastnil výstavy ve Znojmě se svými šestnácti kresbami, které pak věnoval císaři. Za celoživotní dílo mu byla udělena zlatá medaile pro vědu a umění.

Jeho význam jako významného regionálního umělce spočívá především v tvorbě pro vranovskou továrnu. V tomto směru se projevoval jako kvalitní malíř malých formátů s výrazným smyslem pro detail a výrazovou intimitu.

Požár Poitnerova mlýna ve Vranově n. Dyjí, 1842

Proslul i jako výborný kreslíř, zejména krajinných motivů. Podstatně hůře se však vyrovnával s většími kompozicemi pokládajícími důraz na figuru. Tyto jeho práce, zejména s náboženskými náměty, se vedle svých nesporných kvalit vyznačují i nezvládnutou technikou, nepoučeností a naivitou.

Byl dvakrát ženatý, s první ženou Johanou Mayerovou měl tři syny a jednu dceru.

Zemřel 31. srpna 1878 ve Vranově nad Dyjí jako penzionovaný ředitel továrny.

LITERATURA:
  • KJ. Významné historické osobnosti naší obce. Vranovský zpravodaj. Č. 4 (2008), s. 13.
  • STLBA. Kalendárium. Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. Roč. 8, č. 35 (25.08.2008), s. 11.

Referátek pro Vás vypracovala Michaela Vrábelová.