Zobrazení: 1529
Mořic Odstrčil

Mořic Odstrčil se narodil 2. března 1843 v Bezděčí – jako prvorozený syn Matěje Odstrčila, hospodáře a rolníka.

Nadaného chlapce dal otec na studia do Moravské Třebové na německé gymnázium, později do Brna, kde maturoval roku 1866.

V oktávě šťastně překonal infekci břišního tyfu. V době této infekce bylo v Brně málo lékařů a snad i toto přispělo k jeho rozhodnutí studovat medicínu.

Po válce roku 1866 odešel nejprve na lékařskou fakultu do Vídně, po roce přešel do Prahy. Promoval na Karlo-Ferdinandově universitě již 8. března 1871. Po promoci zastupoval několik měsíců prosektora normální anatomie, pak pracoval na různých klinikách a odděleních v Praze, v Brně. Počátkem května 1872 se usadil jako praktický lékař v okresním městečku Moravském Krumlově.

Vykonával tu službu jako obvodní, městský, železniční, soudní i panský lékař. V roce 1890 se podrobil fysikátní zkoušce v Krakově a rok na to – 1891 byl jmenován státním úředním lékařem pro zdravotní okres moravsko-krumlovský.

Občané města i venkova poznali, že nový lékař je velmi svědomitý a starostlivý. Své nemocné ochotně navštěvoval i do vzdáleného okolí.

Hned od počátku stál v čele českého hnutí a českého společenského života v městě a v okolí. Všude se projevoval jako tichý, horlivý, ale vždy obětavý národní pracovník. Již v roce 1873 byl spoluzakladatelem České Besedy. Přispíval do knihovny knihami, časopisy i novinami. Býval jejím dlouholetým předsedou. Po čase byl zvolen do výboru České matice školské, pak do výboru Národní Jednoty pro jihozápadní Moravu a v roce 1888 byl zvolen prvním předsedou Matice moravsko-krumlovské. V letech 1891-92 byl spoluzakladatelem místního Sokola.

Na podzim 1885 poslal nejstaršího syna Jaroslava na první české gymnázium v Brně a přitom se stále zabýval myšlenkou, jak umožnit zřízení české školy v Moravském Krumlově.

Triumfem pro českou menšinu v Moravském Krumlově byl zdařilý vlastenecký čin Dr. Mořice Odstrčila, kdy se mu podařilo za spolupráce s uvědomělými občany uskutečnit zřízení české matiční školy, a to v roce 1887. Konečně se tedy splnilo jeho dávné přání. V letech devadesátých se mu pak podařilo zakoupit pro obecnou školu budovu, ve které po dlouhou dobu sídlila německá měšťanská škola.

Od chudiny a starých lidí nepožadoval honoráře, naopak potřebným kupoval léky a různé přilepšení a vysíleným rodičkám vařívala jeho ušlechtilá choť vydatnou stravu.

Na takovéto lékařské humánní období vzpomíná i mladší generace, hlavně pak oceňují probuzení a upevnění českého společenského života nejen v městě Krumlově, ale i v širokém okolí. V takovém vyrovnaném poměru k lidem pracoval tento lékař-lidumil 50 let, až do pozdního stáří. Do výslužby odešel jako vrchní okresní lékař v roce 1912.

Zemřel 17. června 1923.

MUDr. Odstrčilovi pomáhala vždy obětavě a ochotně po dlouhá léta jeho manželka, paní Leontýna. Pečovala o malý český dětský dorost, starala se i o nemocné. Na měšťanské škole vyučovala po řadu let zdarma francouzštinu.

K uctění památky manželů Odstrčilových byla roku 1924 odhalena pamětní bronzová deska – přičiněním dámského odboru Ústřední Matice školské v Moravském Krumlově. Za druhé světové války však byla odstraněna a zničena. Po válce došlo k odčinění této pohany. Po MUDr. Odstrčilovi byla pojmenována ulice a odhalena nová pamětní deska na domě kde byla zřízena česká matiční škola.

LITERATURA:

Referátek pro Vás vypracovala Michaela Vrábelová.