Josef Černý
  • vinař
Josef Černý se narodil 29. března 1910 v Rešicích.

V roce 1930 absolvoval Vinařsko-ovocnickou školu v Mělníku. Po získání praxe v Průhonicích u Prahy a Českém Krumlově byl roku 1936 přijat Zemským úřadem v Brně a přidělen jako zahradník na Rolnickou ovocnicko-vinařskou školu v Kloboukách u Brna, kde kromě vedení ovocných školek a sadů vyučoval odborné předměty. Již tehdy rozvinul bohatou přednáškovou, výstavnickou a zvelebovací činnost. V té době byl již zkušeným zahradnickým odborníkem, o čemž svědčí řada příspěvků publikovaných v odborných časopisech.

V roce 1941 nastoupil jako ovocnářsko-vinohradnický referent na Okresní úřad v Kloboukách u Brna a svoji odbornou činnost rozšířil i na Židlochovice a Rajhrad a okolí.

V roce 1942 přešel na Zemský úřad v Brně do funkce vinařského inspektora pro sklepní kontrolu s působností pro všechny okresy západní Moravy a později i střední Moravy.

V roce 1947 se stal okresním referentem pro vinohradnictví a vinařství v okresech Znojmo-Moravský Krumlov. Politický převrat v roce 1948 částečně změnil těžiště práce ze sféry odborně-správní na politicko-správní. Pan Josef Černý měl značné výhrady ke zpolitizování práce v okresní lidosprávě, a proto v roce 1955 přešel na Šlechtitelskou stanici vinařskou ve Znojmě s úmyslem věnovat se pouze odborné činnosti. Úkolem stanice nebylo věnovat se pouze šlechtitelské práci, ale také novým metodám pěstování révy vinné. V této době na stanici se věnoval šlechtitelské práci pan Cyril Míša, a proto ostatní odborná činnost se stala doménou především pana Černého v jeho spojení s vinohradnickou praxí. Věnoval se nejen výběru vhodných odrůd pro Znojemsko, ale též způsobům vedení a řezu vinic.

V roce 1964 přešel k Šlechtitelskému a semenářskému podniku v Brně jako vinohradnický agronom s poradenskou a kontrolní činností pro révové, podnožové a selekční vinice v celém Jihomoravském kraji. V roce 1964 přechází pan Černý na Semenářský statek Prosiměřice, kde byl jmenován vedoucím viničního hospodářství. Zde uplatnil svoje celoživotní zkušenosti a vybudoval moderní podnik s dobrými výsledky v révové školce, vinicích i ve sklepním hospodářství. Funkci vedoucího viničního hospodářství zastával až do odchodu do důchodu.

Po roce 1970 se zabýval poradenstvím ve vinohradnictví u zemědělských družstev na Znojemsku. Jeho životní elán, pracovní vitalita a v neposlední řadě láska k vinařství ho i v důchodu nenechávaly v klidu – pracoval až do roku 1983 jako agrotechnik znojemského závodu Moravských vinařských závodů ve Znojmě. Byl též dlouholetým odborným inspektorem pro vinohradnictví Českého zahrádkářského svazu.

Josef Černý zemřel 6. září 2002 ve Znojmě po dlouhé a těžké nemoci.

LITERATURA:
  • eis. Nejstarší vinařský inspektor. Znojemsko. 2000, (11.4.2000), s. 5.

Referátek pro Vás vypracovala Michaela Vrábelová.