Karel Farský
Karel Farský

  • pedagog, ředitel

Karel Farský se narodil 3. června 1885 v Bozkově na Semilsku.

Po maturitě na c. k. učitelském ústavu ke vzdělání učitelů v Jičíně roku 1904 započal ještě téhož roku učitelskou dráhu ve službách Ústřední matice školské na obecní dvojtřídní škole v Boskovicích u Liberce, odkud byl po dvouletém působení poslán do Dolního Radíkova u Slavonic na Moravě. Z místní německé školy převzal 49 školáků z českých rodin a založil jednotřídní českou školu.

Po roce předal radíkovskou školu staršímu nástupci a odjel do Slezska do Rychvaldu. Poté učil ještě v Jablonci nad Nisou, Žatci, Hněvotíně a Moravském Krumlově. Odsud byl přeřazen Ústřední maticí školskou do Hustopečí u Brna jako správce české školy, která měla být otevřena k 16. září 1909.

Roku 1912 nastoupil na dívčí odbornou školu Karoliny Světlé ve Velkém Meziříčí, aby zde vyučoval literární předměty. V druhém roce svého působení na škole už řediteloval.

Po vypuknutí první světové války musel narukovat. Přesto se hned příští rok vrátil jako válečný invalida a byl poslán do Podmokel, aby v Kröglicích soustředil asi 40 dětí.

Po roce, přes naléhání Ústřední matice školské, aby odešel do Prahy, vstoupil do služeb Matice Znojemské. Na dvacet let se pak stal jejím jednatelem (tajemníkem).

Ve Znojmě chtěl vybudovat školu jazykovou, hudební, obchodní a odbornou školu pro ženská povolání při dívčí měšťance - znojemskou Vlastu. Takto počátkem školního roku 1917/1918 oznámil zemské politické správě v Brně, že Matice Znojemská dle svých stanov otevírá ve Znojmě soukromou průmyslovou školu pro šití bílého prádla a oděvnictví. Pro myšlenku Vlasty byl získán i advokát dr. V. Veleba. Do prvního ročníku tak potom nastoupilo 21 dívek ve věku 15-25 let. Avšak až po roce působení byla Vlasta c. k. úřady vzata na vědomí.

Po převratu v roce 1918 zřizoval ve Znojmě první české školy mateřské, národní i odborné všech druhů včetně dvou učitelských ústavů. Převzal tak více jak 500 dětí z německých do českých škol.

Farský byl ředitelem jak měšťanské školy, tak Vlasty do roku 1927.

Farský byl na konci roku 1938 přemístěn do Prahy jako ředitel měšťanské školy na Hrádku v Praze pod Vyšehradem. V roce 1946 byl ustanoven na školu na Václavském náměstí ve Znojmě, kde dříve působil.

Karel Farský zemřel v květnu 1976 v Českém Krumlově.


LITERATURA:

  • DRS. Zasloužil se o české školy. Moravské noviny Rovnost. 2.5.1996, roč. 6, č. 103, s. 7.
  • KLEMPOVÁ, Jana. Sborník Státního okresního archivu. 2005, s. 129-140. ISBN 80-86931-06-4.
  • KRECHLER, Eduard. Třicet let Znojemské Vlasty : Odborné školy pro ženská povolání ve Znojmě. Znojmo : Školní výbor odbor. školy pro žen. povol., 1947. 47 s.


Referátek pro Vás připravila Michaela Vrábelová.