Zobrazení: 2857
Karel Koc
Karel Koc


Karel Koc se narodil 29. května 1934 v Plavči u Znojma.

Po ukončení základní školy studoval rok na gymnáziu. Po roce studia přestoupil na právě zřízené pedagogické gymnázium. Poté učil hudbu na Ostravsku na národní škole a také hru na hudební nástroje. Režíroval a hrál s kamarády divadlo a studoval dálkově matematiku pro III. stupeň na univerzitě v Olomouci. Poté začal studovat v řádném studiu na Vysoké škole stavitelství (VUT) na fakultě inženýrských vodních staveb.

Po promoci byl stavbyvedoucím v rámci kraje. Po třech letech se rozhodl změnit zaměstnání a byl pověřen provozováním hlavních závlahových zařízení v okrese Znojmo. Náplní této práce bylo i provádění staveb, průmyslová výroba a služby pro zemědělské podniky. Ve svých 61 letech odmítl další práci v oboru, protože se chtěl věnovat již jen malování obrazů.

Základy malby získal na pedagogickém gymnáziu a na stavební fakultě se poté v kreslení zdokonaloval. Po nástupu do zaměstnání se 15 let věnoval výtvarné práci jen příležitostně. Teprve v dalším období začal intenzivně malovat a studovat techniku malby.

Při svých cestách poznal galerie v Drážďanech, Leningradě, Paříži. Studuje průběžně dostupnou literaturu o výtvarném umění a využívá dokumentární pořady o malování v televizi. Nejvíce obdivuje španělské, francouzské, ale i české malíře.

DÍLO:

Na gymnáziu se začal zabývat kresbou portrétů. Teoretické a praktické poznatky o kresbě a malbě si začal prohlubovat teprve během studia na Vysoké škole stavitelství. Kresbě se soustavně začal věnovat až v roce 1976. Seznámil se s některými malíři Vysočiny - Lukášek, Zezula, Kopáček a Stehlík. Nejoblíbenější technika - olejomalba, akvarel a malba akrylem. Témata obrazů - portréty, květy, zvířata, zátiší a především krajina na Znojemsku.

Výstavy: Dům umění Malíři Znojemska (1990), Žerůtky (1992) Press centrum (1994), Znojemský salon (2004).LITERATURA: 
Referátek pro Vás vypracovala Michaela Vrábelová.