Zobrazení: 2773

Oldřich Míša
Oldřich Míša

 

Narodil se 23. února 1924 ve Znojmě. V letech 1935-1938 studoval na reálném gymnáziu ve Znojmě. Po obsazení Sudet Němci se s rodiči přestěhoval do Strážnice, kde studium zakončil maturitou. V roce 1944 ukončil studium na Rolnicko-vinařské škole v Bzenci. Již v roce 1946 představil své práce ve Znojmě.

Po ukončení středoškolského studia odešel do Prahy na Akademii výtvarného umění, kde po pěti letech úspěšně absolvoval u profesora Otakara Nejedlého. V r. 1954 začal opět navštěvovat AVU, tentokrát se zaměřil na restaurátorství, které absolvoval u prof. B. Slánského (1957).

V letech 1957-1971 pracoval jako restaurátor pro přední české a moravské galerie. v roce 1960 přednášel malířské techniky a chemii barev na okresním výtvarném školení ve Znojmě. V roce 1962 se na znojemském hradě uskutečnila samostatná výstava olejů, akvarelů, rytého skla a restaurátorské fotodokumentace. V r. 1964 vystavuje na stejném místě své portrétní fotografie, stává se zakládajícím členem restaurátorské skupiny R-64 a vyjíždí na studijní cestu do Rakouska.

V r. 1965 se stal členem mezinárodního restaurátorského institutu IIC v Londýně. V roce 1968 pak odjíždí z Československa do Anglie. V r. 1983 se stává členem Gildy rytců skla v Londýně. Žije v Orfordu v hrabství Suffolk.

DÍLA:

V roce 1948 vyšla kniha Karla Černého - Dříve než Franklin, kterou O. Míša ilustroval.

V r.1999 vyšel český překlad knihy Oldřicha Míši - Ve znamení ryb-Dětství.

V 50. a 60. letech 20. století zrestauroval 25 fresek a přes 300 obrazů od Rubense, Van Dycka, Guida Renniho, Johna Constabla a dalších, včetně dvaceti pláten Slovanské epopeje od Alfonse Muchy.

Na Znojemsku zrestauroval řadu významných artefaktů, např. křížovou cestu od J.Winterhaldera ml. v chrámu sv. Mikuláše, Maulbertschovu fresku v kupoli sv. Hypolita na Hradišti, oltářní obrazy v Dyjákovičkách, Hrádku atd.

Pro Jihomoravské muzeum zrestauroval kolekci středověkých i barokních plastik, obrazů a část sbírky střeleckých terčů. Oldřich Míša postupně od roku 1997 věnoval Jihomoravskému muzeu alba kreseb, grafických listů, téměř 30 akvarelů a několik olejů, ale především kolekci 50 kusů rytého skla, kterou nazval Z radosti - pro radost.

Image             Image

LITERATURA:

 

Referátek pro Vás vypracovala Eva Šrámková.