Heinrich Fiby
Heinrich Fiby
 

  • hudebník, houslista, skladatel, dirigent, učitel, ředitel hudební školy ve Znojmě

Narodil se 15.05.1834 ve Vídni jako nejstarší syn obuvnického mistra. Už jako osmiletý zpíval v církevních sborech a docházel na konzervatoř, kde poznal řadu výtečných pedagogů. Hře na violu ho zde vyučovali členové věhlasné vídeňské hudební rodiny Hellmesbergerů, hře na klavír Josef Fischhof, skladbu  a teorii pak profesoři Gottfried Breyer, Anton Langhammer a Simon Sechter.

Po absolvování lidové školy a reálky vystudoval Fiby ve Vídni pedagogiku. Již v průběhu studia působil v orchestrech vídeňských divadel v Josefstadtu, Hofburgtheatru a Karltheatru. Po ukončení studia nachází v září 1853 první samostatné angažmá jako dirigent orchestru a sólový hráč v divadle v Lublani. Jako sólista na violu se zapojuje i do místní Filharmonické společnosti.

Když se v létě 1857 Fiby dozvěděl, že ve Znojmě hledají ředitele zamýšlené hudební školy, neváhal, a o místo se ucházel. V konkursu přesvědčil svým mistrovstvím a tak byl 20.9.1857 jmenován prvním ředitelem a vedoucím nově založené hudební školy (Städtische Musikschule), která byla slavnostně otevřena 1. října 1857. V čele školy zůstal pak Fiby nepřetržitě do r.1902. V květnu 1860 se oženil se sopránovou zpěvačkou Hermínou Rietreiberovou (1842-1890), o rok později se jim narodil syn Heinrich Franz (1861-1935). Téhož roku stál Fiby u zrodu německého Městského hudebního spolu (Musikverein in Znaim), jednoho z prvních německých spolků ve Znojmě vůbec, a ujal se na dlouhá léta jeho vedením.

V r.1912 udělilo Znojmo Fibymu za jeho zásluhy o rozvoj hudebního života čestné občanství města.

Fiby umírá 24. října 1917 ve Znojmě.

DÍLA:

Fibyho umělecká aktivita byla opravdu široká. Působil jako dirigent městské kapely i pěveckých sborů, uskutečňoval operní představení, komponoval. Hudebně zpracoval několik oratorií, mší, Requiem, Te deum i dalších církevních skladeb. 18.5.1861 sklidila pod jeho taktovkou velký úspěch premiéra Rossiniho opery Lazebník sibiřský.

Skladby pro smíšené sbory- "Nacht und Träume" (Noc a sny), "Abendlied" (Večerní píseň), "Frühlingsahnung" (Jarní předtucha)

Skladby pro mužské sbory- "Am Grabe eines Freundes" (Na hrobě přítele)

Skladby pro ženské sbory- "Der erste Frühlingstag" (První jarní den)

Kompozice - "Hymne an der Unendlichen" (Hymnus na nekonečno), "Mondnacht" (Měsíční noc)

Ostatní skladby- Österreich, mein Vaterland

LITERATURA:

  • PŠENIČKA,Tomáš. Obrázky z historie: Kdo byl Heinrich Fiby? Nové znojemské listy, 1, 1997, 10.10.1997, s.6,
  • ŠTĚPNIČKOVÁ,Jitka. Nahlédnutí do fondu musejní knihovny : Znovu o knihách a lidech. Znojemský region, 2, 1996, 15.3.1996, s.5,
  • TOMAN,Jan. Hymnus na nekonečno – Heinrich Fiby. 2, 2002, Znojemský týden, 21.10.2002, s.14,

 

Referátek pro Vás vypracovala Eva Šrámková.