(Pseudonym: Boris)

  • protifašistický bojovník, partyzán

Narodil se 6. května 1926 ve Znojmě. Jeho otec byl krejčím. Do školy chodil Ctibor do Hlubokých Mašůvek, kde byla otevřena česká měšťanská škola pro české děti z celého okolí. Po absolvování školy odešel do tehdejšího Gottwaldova na učiliště Baťových závodů.  Po vypuknutí Slovenského národního povstání odešel tajně na Slovensko, kde prošel k partyzánské jednotce tvrdým výcvikem. Po dočasné porážce SNPV odešel k partyzánské brigádě Jana Žižky na Valašsko, a přijal krycí jméno Boris.

Při akci poblíž obce Ratiboř, kdy se snažil získat vysílačku shozenou sovětským letadlem, padl do léčky a byl Němci obklíčen. Když mu hrozilo zatčení, volil raději smrt. Zemřel 21. února 1945 na Zbrankovém kopci. Jeho ostatky byly uloženy na hřbitově v Ratiboři u Vsetína.

In memoriam byla Ctibora Čermákovi udělena tato vyznamenání:

  • Československý válečný kříž 1939,
  • Odznak Československého partyzána,
  • Pamětní medaile Slovenského národního povstání,
  • Odznak Junáka.

V Hlubokých Mašůvkách mu byla 9.května 1959 odhalena pamětní deska  na budově místní školy.

LITERATURA:

  • ADÁMEK,Zdeněk. Nikdy nezapomeneme. In: Znojemsko, 1985, (20.3.1985), s.3.
  • JANDA,František. Partyzán Boris. In: Znojemsko, 1965, (26.5.1965), s.4.
  • Jižní Morava 1982 : Vlastivědný sborník, roč.18, sv.21. Praha : Tisková a propagační služba místního hospodářství, 1982. 270 s,

 

Referátek pro Vás vypracovala Eva Šrámková