V této sekci se budou nepravidelně objevovat zajímavé informace (nejen) z oboru.
Od 9. 9. 2014 bude zrušena pevná linka 515 226 588, kterou jste se dovolali přímo na regionální oddělení MěK Znojmo. Jako náhrada byl zakoupen mobil s číslem 606 455 335, na který můžete volat již nyní. Číslo na mobil 728 941 076 (na vedoucí reg. odd.) zůstává v platnosti.
Od 9. 9. 2014 bude zrušena pevná linka 515 226 588, kterou jste se dovolali přímo na regionální oddělení MěK Znojmo. Jako náhrada byl zakoupen mobil s číslem 606 455 335, číslo na mobil 728 941 076 (na vedoucí reg. odd.) zůstává v platnosti.
knihovny.cz.gif
Portál Národní autority ČR soustředí na jednom místě zatím mnohdy roztříštěné informace o problematice (v nejširším slova smyslu) tvorby a využívání souborů národních autorit všech typů.

E-learningové kurzy katalogizace připravil lektorský tým NK ČR s podporou programu VISK 2. Kurzy najdete na adrese http://dl.cuni.cz/cuni/; informace o způsobu přihláseni naleznete zde http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=fond_prihlaseni_kurz.htm

 

Grand biblio je nový časopis zaměřený na knižní kulturu a knihovnictví. MěK Znojmo se stalo jeho odběratelem a také distributorem do knihoven okresu Znojmo.

Bližší informace o časopisu získáte zde: http://skip.nkp.cz/akcBIBLIO.htm

Celé Česko čte dětemVŠICHNI CHCEME, ABY Z NAŠICH DĚTÍ VYROSTLI
MOUDŘÍ, DOBŘÍ A ŠŤASTNÍ LIDÉ.
JAK TOHO DOSÁHNOUT?
ČTĚME DĚTEM!

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ.
KAŽDÝ DEN!

ČTENÁŘEM SE NIKDO NERODÍ,
ČTENÁŘI MUSÍME UKÁZAT CESTU.

Více na www.celeceskoctedetem.cz