Měření virtuálních návštěv webových stránek knihoven

Na stránce http://knihovnam.nkp.cz/docs/MereniVirtualnichNavstev.pdf naleznete doporučení pro měření virtuálních návštěv webových stránek knihoven pro účely statistiky.  Virtuální návštěvy od roku 2007 budou vykazovat knihovny, které používaji ročni statistický výkaz o knihovně Kult (MK) 12-01, tj. zejména knihovny provozované obcemi a kraji a také knihovny evidované podle knihovního zákona, které nejsou předmětem dílčích statistických setření.

Více se dovíte na uvedeném odkazu.