Označte svou knihovnu logem "Veřejný internet"

Veřejný internetNa stránce www.verejnyinternet.cz jsou soustřeďovány místa veřejně přístupného internetu. Každý, kdo vyplní registrační formulář umístěný na webových stránkách, dostane poštou zdarma samolepku formátu A4 s logem Veřejný internet, kterou může použít k lepšímu zviditelnění poskytované služby. Knihovny, které byly k internetu připojeny přes Ministerstvo informatiky, byly již do báze veřejného internetu vloženy a samolepku obdrží.

Tato databáze bude propojena s databází obcí na Portálu veřejné správy - u každé obce přibude položka Veřejný internet. Barevný plakát ke stažení (60 kB ),