Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje

Ve středu 11. dubna 2012 se v Moravské zemské knihovně konal již 2. ročník slavnostního setkání knihoven obcí, na kterém byly oceněny nejlépe pracující obecní knihovny Jihomoravského kraje. Setkání připravila Moravská zemská knihovna v Brně ve spolupráci s pověřenými knihovnami kraje za podpory Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Za Jihomoravský kraj přijal pozvání pan hejtman JUDr. Michal Hašek,  Ing. Pavel Balík, radní za oblast kultury a památkové péče JmK a JUDr. Hana Holušová, vedoucí odboru kultury a památkové péče Jihomoravského kraje. Knihovnický institut Národní knihovny ČR reprezentovala Mgr. Ladislava Zemánková. Setkání se zúčastnili také starostové oceněných knihoven a zástupci pověřených knihoven.

Za znojemský okres byla oceněna Obecní knihovna v Branišovicích v čele s paní knihovnicí Annou Csanádiovou.
GRATULUJEME !!!
alt
Podrobnosti a fotografie zde
http://www.mzk.cz/pro-knihovny/region/zapisy-z-porad/slavnostni-setkani-knihoven-obci-jihomoravskeho-kraje-dne-11-4